Aktier

BGF World Healthscience Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i AUD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.okt.2019 USD 4 598
Basvaluta USD
Fondstart 06.apr.2001
Startdatum 26.feb.2014
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI WRLD HealthCare ND
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,81%
ISIN LU1023059063
Bloomberg, kortnamn BGWHA2A
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BJMZF77
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDWUHC
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering AUD 5 000,00
Minsta efterföljande investering AUD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF World Healthscience Fund, Class A2 Hedged, per den 31.jul.2018 listad mot 228 Other Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
ABBOTT LABORATORIES 5,66
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,56
ASTRAZENECA PLC 4,10
ROCHE HOLDING PAR AG 4,05
BOSTON SCIENTIFIC CORP 3,83
Namn Vikt (%)
STRYKER CORP 3,48
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,19
MERCK & CO INC 3,19
SANOFI SA 3,10
GlaxoSmithKline Plc 3,01
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged AUD Ingen 15,92 -0,02 -0,13 16,29 13,96 - LU1023059063 - -
Class I2 EUR - 9,37 0,12 1,30 9,52 9,10 - LU1960219571 - -
Class A2 EUR Ingen 41,60 -0,25 -0,60 42,56 34,99 - LU0171307068 - -
Class A2 USD Ingen 45,98 -0,04 -0,09 46,82 39,99 - LU0122379950 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 007,00 0,00 0,00 1 032,00 925,00 - LU1948809360 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 15,92 -0,01 -0,06 16,24 13,93 - LU1057294990 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 129,51 -0,10 -0,08 131,90 112,74 - LU1254117382 - -
Class D2 USD Ingen 50,34 -0,03 -0,06 51,23 43,51 - LU0329593007 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 158,42 -0,11 -0,07 161,46 138,57 - LU1061106388 - -
Class I2 USD - 10,30 0,00 0,00 10,48 9,28 - LU1960219225 - -
Class D2 EUR Ingen 45,54 -0,27 -0,59 46,57 38,07 - LU0827889485 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,82 -0,01 -0,09 11,12 9,65 - LU1822774284 - -
Class X2 USD Ingen 54,79 -0,04 -0,07 55,73 46,98 - LU0462856898 - -
Class D4 USD Årlig 11,49 -0,01 -0,09 11,71 9,96 - LU1728553774 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Erin Xie
Erin Xie

Dokument

Dokument