Aktier

BGF World Mining Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i AUD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 13.dec.2019 USD 4 884
Basvaluta USD
Fondstart 21.mar.1997
Startdatum 26.feb.2014
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 2,07%
ISIN LU1023059493
Bloomberg, kortnamn BGWMA2A
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BJMZF88
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering AUD 5 000,00
Minsta efterföljande investering AUD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF World Mining Fund, Class A2 Hedged, per den 31.jul.2018 listad mot 228 Other Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.nov.2019
Namn Vikt (%)
BHP GROUP PLC 9,06
RIO TINTO PLC 6,99
VALE SA 6,45
ANGLO AMERICAN PLC 5,89
BARRICK GOLD CORP 5,62
Namn Vikt (%)
NEWMONT GOLDCORP CORP 5,53
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,85
FRANCO NEVADA CORP 4,65
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,97
NEWCREST MINING LTD 3,94
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged AUD Ingen 8,15 0,11 1,37 8,48 7,03 - LU1023059493 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 6,21 0,09 1,47 6,43 5,32 - LU0827890061 - -
Class A4 GBP Årlig 27,49 0,00 0,00 30,73 24,96 - LU0204068877 - -
Class A2 USD Ingen 39,26 0,54 1,39 40,51 33,34 - LU0075056555 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 5,62 0,08 1,44 5,86 4,92 - LU0827889998 - -
Class D2 EUR Ingen 39,06 0,45 1,17 40,11 32,25 - LU0252963383 - -
Class A2 EUR Ingen 35,21 0,41 1,18 36,26 29,28 - LU0172157280 - -
Class A4 EUR Årlig 33,78 0,38 1,14 35,22 28,44 - LU0408222593 - -
Class D2 USD Ingen 43,56 0,60 1,40 44,81 36,73 - LU0252968341 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 3,62 0,05 1,40 3,77 3,15 - LU0368236740 - -
Class D4 GBP Årlig 27,61 0,01 0,04 31,00 25,07 - LU0827889725 - -
Class I2 EUR Ingen 38,81 0,45 1,17 39,81 31,96 - LU0368236583 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 5,54 0,07 1,28 5,72 4,72 - LU0827890228 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 3,92 0,05 1,29 4,07 3,37 - LU0485065857 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 5,89 0,08 1,38 6,11 5,08 - LU0480534758 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 3,62 0,05 1,40 3,75 3,11 - LU0330918003 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 23,98 0,33 1,40 24,91 20,69 - LU0827890145 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 3,23 0,05 1,57 3,37 2,83 - LU0326424115 - -
Class X2 USD Ingen 52,35 0,73 1,41 53,58 43,61 - LU0147406192 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 5,32 0,07 1,33 5,56 4,69 - LU0521028554 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 3,52 0,05 1,44 3,67 3,07 - LU0326425278 - -
Class I2 USD Ingen 43,28 0,60 1,41 44,47 36,40 - LU0368260294 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 6,88 0,09 1,33 7,11 5,88 - LU0788109121 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Dokument

Dokument