Aktier

iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 15.okt.2019 USD 484
Fondstart 10.jan.2014
Startdatum 10.jan.2014
Basvaluta USD
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex MSCI World ex Tobacco ex Controversial NET GBP Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,05%
ISIN IE00BFG1TL54
Bloomberg, kortnamn BDWETGF
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BFG1TL5
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE), Flexible, per den 30.sep.2019 listad mot 3642 Global Large-Cap Blend Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
APPLE INC 2,55
MICROSOFT CORP 2,50
AMAZON COM INC 1,79
FACEBOOK CLASS A INC 1,06
ALPHABET INC CLASS C 0,94
Namn Vikt (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,94
ALPHABET INC CLASS A 0,90
JOHNSON & JOHNSON 0,85
NESTLE SA 0,82
PROCTER & GAMBLE 0,77
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Flexible GBP Daglig 17,26 -0,09 -0,54 18,18 14,50 17,25 IE00BFG1TL54 17,27 -
Class D GBP Kvartalsvis 11,46 -0,06 -0,54 12,08 9,63 11,46 IE00BYZ8K068 11,47 -
Inst EUR Ingen 15,98 0,14 0,89 16,04 12,69 15,98 IE00BFG1TM61 16,00 -
Institutional USD - 10,79 0,11 1,00 10,82 8,86 - IE00BFG1TN78 - -
Class D USD Ingen 11,98 0,12 1,00 11,98 11,57 11,97 IE00BYZ8K175 11,99 -
Institutional GBP Daglig 17,25 -0,09 -0,54 18,18 14,50 17,25 IE00BFG1TS24 17,27 -
Flexible USD Ingen 14,79 0,15 1,00 14,86 12,13 14,78 IE00BFG1TG02 14,80 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument