Råvaror

SPLT

iShares Physical Platinum ETC

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Viktig information! Värdet på din investering kommer att variera och ditt första investeringsbelopp kan inte garanteras. Värdepapper som emitterats av iShares Physical Metals plc är åtaganden med begränsat återkrav som endast betalas från säkrade underliggande tillgångar. Om de säkrade tillgångarna är otillräckliga kommer utestående krav att förbli obetalda. ETC:erna kommer att sträva efter en exponering mot ett begränsat antal marknadssektorer. Jämfört med investeringar som sprider investeringsrisken mer allmänt genom att investera i olika sektorer, kan kursrörelser ha en större inverkan på investeringens sammanlagda värde. Ädelmetaller är vanligen mer volatila än de flesta andra tillgångsklasserna, vilket gör investeringar mer riskfyllda och mer komplicerade än andra investeringar. ETC:er handlas på fondbörser i likhet med aktier och köps och säljs till marknadskurser vilka kan skilja sig från de substansvärdena på ETC:er. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Total avkastning (%)

per den 30.jun.2021

-8,08 -8,07 -4,26 -0,89 29,81
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

-7,71 -7,70 -3,88 -0,49 30,10
  10Å Start
15,13 7,54 -2,15 -5,55 -5,52
Jämförelseindex (%)

per den 31.jul.2021

15,36 7,90 -1,80 -5,19 -5,16
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
-3,00 -1,43 -14,33 -6,04 15,13 24,38 -10,30 -43,51 -44,33
Jämförelseindex (%)

per den 31.jul.2021

-2,88 -1,42 -14,29 -5,95 15,36 25,63 -8,66 -41,32 -42,10
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) 3,60 1,80 -14,69 21,80 10,36
Jämförelseindex (%) 4,01 2,21 -14,35 22,29 10,71

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 04.aug.2021 USD 161 726 357
Basvaluta USD
Startdatum 08.apr.2011
Tillgångsklass Råvaror
Totalkostnadsandel 0,20%
Löpande avgifter 0,20%
Produktstruktur Fysisk metall
Metod Physical Replication
Hemvist Irland
Jämförelseindex London Platinum PM Fix
Utdelningsfrekvens Ingen
Kan ingå i SIPP Ja
UCITS-berättigad Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus No/Yes
Ombalanseringsfrekvens Ingen
ISIN IE00B4LHWP62
Bloomberg-kortnamn SPLT LN
Emittent iShares Physical Metals plc
Mäklare BlackRock Advisors (UK) Limited
Administratör State Street Bank and Trust Company
Förvaringsinstitut JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Hantering av utdelning No Income

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Emitterade värdepapper per den 04.aug.2021 10 630 073
Jämförelseindexnivå per den 04.aug.2021 USD 1 055,00
Jämförelseindexets kortnamn PLTMLNPM
Direktavkastning per den - -
Räkenskapsårets slut 30 april
3-års beta per den 31.jul.2021 1,000
Daglig rätt till metaller per värdepapper per den 04.aug.2021 0,014420892
Totalmängd metall uns) per den 04.aug.2021 153 295,14
Totalmängd metall ton) per den 04.aug.2021 4,77
Standardavvikelse (3 år) per den 31.jul.2021 23,42%

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Belgien

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italien

 • Luxemburg

 • Nederländerna

 • Norge

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange SPLT GBP 11.apr.2011 B4LV388 SPLT LN SPLTI.L INAVPLTG SPLTGINAV.DE IE00B4LHWP62 A1KWPS 12881555 - -
London Stock Exchange IPLT USD 11.apr.2011 B4LHWP6 IPLT LN IPLTI.L INAVPLTU SPDMUINAV.DE IE00B4LHWP62 - - - -

Dokument

Dokument