Råvaror

SGLN

iShares Physical Gold ETC

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Viktig information! Värdet på din investering kommer att variera och ditt första investeringsbelopp kan inte garanteras. Värdepapper som emitterats av iShares Physical Metals plc är åtaganden med begränsat återkrav som endast betalas från säkrade underliggande tillgångar. Om de säkrade tillgångarna är otillräckliga kommer utestående krav att förbli obetalda. ETC:erna kommer att sträva efter en exponering mot ett begränsat antal marknadssektorer. Jämfört med investeringar som sprider investeringsrisken mer allmänt genom att investera i olika sektorer, kan kursrörelser ha en större inverkan på investeringens sammanlagda värde. Ädelmetaller är vanligen mer volatila än de flesta andra tillgångsklasserna, vilket gör investeringar mer riskfyllda och mer komplicerade än andra investeringar. ETC:er handlas på fondbörser i likhet med aktier och köps och säljs till marknadskurser vilka kan skilja sig från de substansvärdena på ETC:er. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Mellan den 5 januari 2015 och den 8 april 2015, angavs fondens årsresultat inkorrekt för perioden den 31 december 2013 till den 31 december 2014. Fondens webbplats och faktablad uppgav ett resultat som var 0,12 procent när det skulle ha stått -0, 44 procent. Om du bedömer att detta fel kan ha påverkat dig, tveka då inte att kontakta oss.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Total avkastning (%)

per den 31.mar.2021

0,38 6,08 -2,39 23,91 4,93
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

0,63 6,35 -2,15 24,20 5,10
  10Å Start
4,93 8,27 6,21 - 1,17
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

5,10 8,50 6,45 - 1,42
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
-10,61 -2,99 -10,61 -10,45 4,93 26,90 35,14 - 12,35
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

-10,58 -2,97 -10,58 -10,38 5,10 27,74 36,71 - 15,08
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) 8,85 11,58 -1,39 18,53 23,95
Jämförelseindex (%) 9,12 11,85 -1,15 18,83 24,17

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 16.apr.2021 USD 12 970 174 596
Basvaluta USD
Startdatum 08.apr.2011
Tillgångsklass Råvaror
Totalkostnadsandel 0,15%
Löpande avgifter 0,15%
Produktstruktur Fysisk metall
Metod Physical Replication
Hemvist Irland
Jämförelseindex LBMA Gold Price
Utdelningsfrekvens Ingen
Kan ingå i SIPP Ja
UCITS-berättigad Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus No/Yes
Ombalanseringsfrekvens Ingen
ISIN IE00B4ND3602
Bloomberg-kortnamn SGLN LN
Emittent iShares Physical Metals plc
Mäklare BlackRock Advisors (UK) Limited
Administratör State Street Bank and Trust Company
Förvaringsinstitut JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Hantering av utdelning No Income

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Emitterade värdepapper per den 16.apr.2021 374 375 067
Jämförelseindexnivå per den 16.apr.2021 USD 1 774,45
Jämförelseindexets kortnamn GOLDLNPM
Direktavkastning per den - -
Räkenskapsårets slut 30 april
3-års beta per den 31.mar.2021 1,000
Daglig rätt till metaller per värdepapper per den 16.apr.2021 0,019524285
Totalmängd metall uns) per den 16.apr.2021 7 309 405,51
Totalmängd metall ton) per den 16.apr.2021 227,35
Standardavvikelse (3 år) per den 31.mar.2021 13,97%

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Belgien

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italien

 • Luxemburg

 • Nederländerna

 • Norge

 • Singapore

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange SGLN GBP 11.apr.2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L INAVGLDG SGLNGINAV.DE IE00B4ND3602 - 12881542 - -
London Stock Exchange IGLN USD 11.apr.2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L INAVGLDU SGLNUINAV.DE IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange EGLN EUR 28.nov.2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L - - IE00B4ND3602 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23.nov.2020 BMDF8G7 IGLN N - - - IE00B4ND3602 - - - -

Dokument

Dokument