Aktier

BGF European Special Situations Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 20.feb.2020 EUR 1 335
Basvaluta EUR
Fondstart 20.mar.2003
Startdatum 25.sep.2013
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI Europe Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,82%
ISIN LU0969580561
Bloomberg, kortnamn BEGA2HU
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BCZRQL2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn M7EU
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
SAP SE 4,25
ASML HOLDING NV 4,09
NOVO NORDISK A/S 3,31
SAFRAN SA 3,27
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,11
Namn Vikt (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,98
DSV PANALPINA A/S 2,86
FERRARI NV 2,78
RELX PLC 2,48
VINCI SA 2,43
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged USD Ingen 20,90 -0,01 -0,05 20,91 15,60 - LU0969580561 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 19,61 -0,01 -0,05 19,62 14,82 - LU1023062109 - -
Class A2 USD Ingen 57,42 0,09 0,16 57,54 46,14 - LU0171276677 - -
Class A2 EUR Ingen 53,08 -0,06 -0,11 53,14 40,74 - LU0154234636 - -
Class I2 EUR Ingen 15,86 -0,01 -0,06 15,87 12,05 - LU0369584999 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 19,70 -0,01 -0,05 19,71 14,59 - LU1078072763 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 18,65 -0,01 -0,05 18,66 14,04 - LU1023062521 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 17,72 -0,02 -0,11 17,74 13,53 - LU1023063255 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 137,00 -0,11 -0,08 137,11 102,69 - LU1355424745 - -
Class X2 USD Ingen 16,83 0,02 0,12 16,85 13,30 - LU0462856112 - -
Class X2 EUR Ingen 15,56 -0,02 -0,13 15,58 11,73 - LU1003011217 - -
Class D2 USD Ingen 63,81 0,10 0,16 63,91 50,91 - LU0827879171 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 430,46 -0,35 -0,08 430,81 320,96 - LU1244156169 - -
Class D2 EUR Ingen 58,99 -0,06 -0,10 59,05 44,93 - LU0252965834 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Constantis
Michael Constantis

Dokument

Dokument