Råvaror

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.
Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

 • Avkastningar

  Från
31-dec-2014
Till
31-dec-2015
Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.dec.2019

-18,66 15,19 -11,44 -6,62 7,44
Jämförelseindex (%) Index: Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)

per den 31.dec.2019

-16,12 15,16 -10,63 -6,81 9,70

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Total utdelning
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 20.feb.2020 EUR 275 751 650
Basvaluta EUR
Startdatum 07.aug.2007
Tillgångsklass Råvaror
Löpande avgifter 0,46%
Hemvist Tyskland
Jämförelseindex Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
ISA-behörighet Nej
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus Yes
Ombalanseringsfrekvens Årlig
ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072
Bloomberg-kortnamn DJCOMEX GY
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administratör State Street Bank GmbH
Förvaringsinstitut State Street Bank GmbH
Hantering av utdelning No Income
Startpris per den 20.feb.2020 18,47
Annulleringspris per den 20.feb.2020 17,93

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Chile

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Italien

 • Mexiko

 • Nederländerna

 • Norge

 • Schweiz

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 20.feb.2020
Kortnamn ISIN Namn Emittentens namn Sektor Plats Tillgångsklass SEDOL Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Valuta Nominellt värde
Detta är en råvarobaserad fond, där exponeringen mot jämförelseindexet ges i form av en derivat lösning istället för att hålla fysiska tillgångar.
Emittentens kortnamn Namn Namn på det underliggande värdepappret Tillgångsklass Tillgångsklass Börs Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor SEDOL ISIN Plats Valuta
Innehaven kan komma att ändras.


Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
Xetra EXXY EUR 21.aug.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.nov.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.feb.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -
SIX Swiss Exchange EXXY EUR 12.apr.2016 BYTP0F8 DJCOMEX DJCOMEX.S - - DE000A0H0728 - 2736544 - -

Dokument

Dokument