Fastigheter

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 22.maj.2019 USD 1 745
Fondstart 08.aug.2012
Startdatum 08.jun.2018
Basvaluta USD
Tillgångsklass Fastigheter
Morningstar-kategori Property - Indirect Global
Jämförelseindex FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net) in USD
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,22%
ISIN IE00B7W1N443
Bloomberg, kortnamn BRREUII
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL B7W1N44
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 100 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2019
Namn Vikt (%)
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3,46
PROLOGIS REIT INC 3,10
PUBLIC STORAGE REIT 2,12
WELLTOWER INC 1,79
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 1,79
Namn Vikt (%)
EQUITY RESIDENTIAL REIT 1,77
VONOVIA SE 1,67
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,59
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,59
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 1,56
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Inst USD - 41,82 0,33 0,80 42,63 9,91 41,81 IE00B7W1N443 41,86 -
Inst EUR Kvartalsvis 14,58 0,01 0,05 14,62 12,38 14,58 IE00B7F1RC73 14,60 -
Flex GBP - 17,88 0,14 0,79 17,88 15,07 17,87 IE00B77JTS94 17,89 -
Inst EUR Ingen 17,00 0,01 0,05 17,04 14,34 16,99 IE00B83YJG36 17,01 -
Inst USD Ingen 12,79 -0,02 -0,19 12,89 10,99 12,79 IE00B89M2V73 12,80 -
Flex EUR Ingen 17,43 0,01 0,05 17,47 14,70 17,43 IE00B801LT45 17,45 -
Class D EUR Ingen 11,44 0,01 0,05 11,47 9,66 11,44 IE00BDRK7P73 11,45 -
Flex USD Ingen 14,78 -0,03 -0,19 14,89 12,69 14,78 IE00B83ZLT36 14,80 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument