Aktier

BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CHF och jämförelseresultat för hedgefonden visas i CHF.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.aug.2019 CHF 840
Basvaluta CHF
Fondstart 01.aug.2008
Startdatum 20.feb.2013
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Switzerland Small/Mid-Cap Equity
Jämförelseindex Switzerland SPI Extra Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,81%
ISIN LU0376447578
Bloomberg, kortnamn BGFWOPI
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3BR0N3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CHF 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering CHF 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund, Class I2, per den 31.jul.2019 listad mot 140 Switzerland Small/Mid-Cap Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2019
Namn Vikt (%)
PARTNERS GROUP HOLDING AG 8,93
SCHINDLER HOLDING AG 7,85
STRAUMANN HOLDING AG 6,21
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 5,54
TEMENOS AG 5,46
Namn Vikt (%)
BALOISE HOLDING AG 5,25
BELIMO HOLDING AG 4,37
FORBO HOLDING AG 4,01
SIKA AG 3,92
TECAN GROUP AG 3,51
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 CHF Ingen 25,64 -0,11 -0,43 27,49 21,24 - LU0376447578 - -
Class D3 CHF Månatlig 16,56 -0,07 -0,42 17,76 13,77 - LU1276852404 - -
Class D2 CHF Ingen 521,96 -2,23 -0,43 559,80 433,07 - LU0376447149 - -
Class A2 CHF Ingen 480,57 -2,07 -0,43 516,16 400,63 - LU0376446257 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Dokument

Dokument