Obligationer

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 22.jan.2020 USD 314
Basvaluta USD
Fondstart 18.feb.2013
Startdatum 18.feb.2013
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
Jämförelseindex JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,72%
ISIN LU0843229971
Bloomberg, kortnamn BEMCA2E
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B8X9G01
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class A2 Hedged, per den 31.dec.2019 listad mot 224 Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2019
Namn Vikt (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 2,28
VEON HOLDINGS BV RegS 4 04/09/2025 1,56
CEMEX MEXICO SA DE CV RegS 5.45 11/19/2029 1,54
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (GRAN RegS 7.5 12/31/2049 1,49
RAIL CAPITAL MARKETS PLC RegS 8.25 07/09/2024 1,49
Namn Vikt (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV RegS 5.093 01/15/2030 1,35
GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS 5.95 12/31/2049 1,33
BANCO INBURSA SA INSTITUCION DE BA RegS 4.375 04/11/2027 1,30
YPF SA RegS 7 12/15/2047 1,28
BANCO GENERAL SA RegS 4.125 08/07/2027 1,07
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,12 0,03 0,25 12,12 10,99 - LU0843229971 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 13,12 0,03 0,23 13,12 11,79 - LU0995332854 - -
Class I2 USD Ingen 14,29 0,04 0,28 14,29 12,47 - LU0843232686 - -
Class A2 USD Ingen 13,43 0,04 0,30 13,43 11,83 - LU0843229542 - -
Class I3 Hedged GBP Månatlig 10,70 0,03 0,28 10,70 9,96 - LU0995325486 - -
Class D2 USD Ingen 14,18 0,05 0,35 14,18 12,39 - LU0843231795 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,71 0,03 0,28 10,71 9,64 - LU1728038495 - -
Class X2 Hedged JPY - 1 021,00 3,00 0,29 1 021,00 1 000,00 - LU2091194717 - -
Class X2 USD Ingen 15,06 0,04 0,27 15,06 13,05 - LU0843232926 - -
Class D3 Hedged GBP Månatlig 10,70 0,03 0,28 10,70 9,96 - LU0995319919 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu

Dokument

Dokument