Aktier

BGF Global Equity Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CHF och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.feb.2020 USD 1 320
Basvaluta USD
Fondstart 12.nov.2010
Startdatum 02.jan.2013
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI All Country World Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,07%
ISIN LU0862987244
Bloomberg, kortnamn BGEID2H
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B7QD562
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDUEACWF
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CHF 100 000,00
Minsta efterföljande investering CHF 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
TELUS CORP 4,07
JOHNSON & JOHNSON 3,63
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,08
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,97
GlaxoSmithKline Plc 2,91
Namn Vikt (%)
AMCOR CDI PLC 2,88
CISCO SYSTEMS INC 2,88
COCA-COLA 2,84
NESTLE SA 2,81
NOVARTIS AG 2,81
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 Hedged CHF Ingen 14,41 -0,02 -0,14 14,67 13,05 - LU0862987244 - -
Class D4G EUR Årlig 14,93 0,01 0,07 14,99 13,05 - LU0938162426 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 116,92 -0,11 -0,09 119,04 105,18 - LU1023055079 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
Class A6 Hedged CNH Monthly Stable 110,29 -0,11 -0,10 112,34 99,97 - LU1075907227 - -
Class A2 USD Ingen 18,62 -0,02 -0,11 18,93 16,56 - LU0545039389 - -
Class D5G GBP Kvartalsvis 11,41 0,00 0,00 11,65 10,29 - LU0827881748 - -
Class A6 USD Monthly Stable 14,36 -0,01 -0,07 14,63 13,06 - LU0738911758 - -
Class A4G EUR Årlig 13,09 0,01 0,08 13,15 11,53 - LU0739721834 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 20,23 -0,02 -0,10 20,57 18,03 - LU0827881151 - -
Class D5G Hedged EUR Kvartalsvis 12,52 -0,02 -0,16 12,75 11,49 - LU0827881664 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 15,37 -0,01 -0,07 15,65 13,95 - LU0625451603 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 14,02 -0,02 -0,14 14,26 12,78 - LU0553294199 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 19,15 -0,02 -0,10 19,48 17,15 - LU0654592483 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 13,18 -0,02 -0,15 13,40 12,03 - LU0661504455 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 16,86 -0,02 -0,12 17,15 15,07 - LU0661495795 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 17,81 -0,02 -0,11 18,10 15,83 - LU0827881581 - -
Class A5G Hedged EUR Kvartalsvis 11,84 -0,02 -0,17 12,06 10,90 - LU0625451512 - -
Class D2 USD Ingen 19,95 -0,02 -0,10 20,27 17,65 - LU0545039975 - -
Class A2 EUR Ingen 17,18 0,01 0,06 17,26 14,67 - LU0880975056 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 16,24 -0,01 -0,06 16,53 14,66 - LU0827881409 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,57 -0,02 -0,17 11,79 10,54 - LU1115429885 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 8,58 -0,01 -0,12 8,72 7,84 - LU0827881318 - -
Class D5G USD Kvartalsvis 14,82 -0,02 -0,13 15,06 13,44 - LU0827881235 - -
Class I2 USD Ingen 13,62 -0,02 -0,15 13,84 12,03 - LU0545040395 - -
Class A5G GBP Kvartalsvis 10,77 0,00 0,00 11,05 9,79 - LU0557294096 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 10,88 -0,01 -0,09 11,08 9,95 - LU1529944511 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 109,26 -0,12 -0,11 111,38 99,53 - LU1003077747 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 112,49 -0,12 -0,11 114,58 102,01 - LU1220226846 - -
Class X2 USD Ingen 21,91 -0,02 -0,09 22,25 19,20 - LU0545040635 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 11,31 -0,01 -0,09 11,53 10,33 - LU0949170772 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 11,33 -0,01 -0,09 11,55 10,36 - LU0949170699 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Dokument

Dokument