Aktier

iShares North America Equity Index Fund (LU)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.aug.2019 USD 647
Basvaluta USD
Fondstart 23.okt.2012
Startdatum 09.nov.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex MSCI North America Net EUR (Custom 4pm LUX)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,21%
ISIN LU0852473445
Bloomberg, kortnamn BGINAN7
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B7V9SN3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 50 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares North America Equity Index Fund (LU), Class N7, per den 31.jul.2019 listad mot 1379 US Large-Cap Blend Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2019
Namn Vikt (%)
APPLE INC 3,67
MICROSOFT CORP 3,63
AMAZON COM INC 2,85
FACEBOOK CLASS A INC 1,70
ALPHABET INC CLASS C 1,39
Namn Vikt (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,38
ALPHABET INC CLASS A 1,33
JOHNSON & JOHNSON 1,26
EXXON MOBIL CORP 1,15
VISA INC CLASS A 1,13
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class N7 EUR Halvårsvis 202,84 -0,64 -0,31 203,75 179,37 - LU0852473445 - -
Class D2 EUR - 117,99 -1,54 -1,29 123,71 101,13 - LU1811363917 - -
Class N2 USD Ingen 206,60 1,24 0,60 206,60 163,45 - LU0836514405 - -
Class X2 USD Ingen 208,21 1,26 0,61 208,21 164,48 - LU0826450636 - -
Class A2 USD Ingen 206,26 -1,09 -0,53 216,92 173,22 - LU0836513001 - -
Class X2 EUR Ingen 167,86 -0,53 -0,31 168,60 147,43 - LU0938202586 - -
Class D2 USD Ingen 112,39 -1,72 -1,51 117,56 93,71 - LU1722863641 - -
Class F2 USD Ingen 206,26 1,24 0,60 206,26 163,24 - LU0836515808 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokument

Dokument