Aktier

BGF Latin American Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 06.dec.2019 USD 1 051
Basvaluta USD
Fondstart 08.jan.1997
Startdatum 04.okt.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Latin America Equity
Jämförelseindex MSCI EM Latin America Net in GBP Performance Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,34%
ISIN LU0827884098
Bloomberg, kortnamn BLAD4RF
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B7L9RK3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDUEEGFL
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Latin American Fund, Class D4, per den 30.nov.2019 listad mot 246 Latin America Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.nov.2019
Namn Vikt (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,64
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,12
VALE SA 5,90
BANCO BRADESCO SA 5,87
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,02
Namn Vikt (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,76
BANCO DO BRASIL SA 3,69
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 3,26
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,20
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,20
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D4 GBP Årlig 51,49 0,73 1,44 58,75 47,29 - LU0827884098 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 6,91 0,08 1,17 7,47 6,18 - LU0572108347 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,59 0,08 1,23 7,18 5,96 - LU0521028802 - -
Class D2 USD Ingen 80,08 0,97 1,23 85,99 70,40 - LU0252970081 - -
Class X2 USD Ingen 88,87 1,08 1,23 94,94 77,21 - LU0462856542 - -
Class I2 EUR - 10,96 0,17 1,58 11,07 9,79 - LU0368234455 - -
Class A2 USD Ingen 72,61 0,88 1,23 78,20 64,29 - LU0072463663 - -
Class A2 EUR Ingen 65,66 1,05 1,63 69,52 56,25 - LU0171289498 - -
Class A4 GBP Årlig 51,49 0,74 1,46 58,46 47,27 - LU0204063647 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 9,80 0,12 1,24 10,57 8,71 - LU0827884338 - -
Class A2 GBP Ingen 55,33 0,79 1,45 62,49 50,53 - LU0171289738 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 9,71 0,12 1,25 10,47 8,65 - LU0788109048 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 46,51 0,55 1,20 50,43 41,60 - LU0827884411 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,28 0,11 1,20 10,04 8,31 - LU0480534832 - -
Class D2 EUR Ingen 72,43 1,17 1,64 76,43 61,60 - LU0252965164 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 7,30 0,09 1,25 7,86 6,47 - LU0827884502 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 55,52 0,67 1,22 60,31 50,09 - LU0827884254 - -
Class X4 GBP Årlig 51,08 0,73 1,45 58,76 46,94 - LU0462858670 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 11,00 0,14 1,29 11,93 9,84 - LU1023057877 - -
Class D4 EUR Årlig 62,09 1,00 1,64 66,39 53,51 - LU0827883959 - -
Class I2 USD - 12,12 0,15 1,25 13,00 10,63 - LU1847653067 - -
Class D2 GBP Ingen 61,02 0,87 1,45 68,71 55,31 - LU0827883876 - -
Class A4 EUR Årlig 62,08 1,00 1,64 66,07 53,46 - LU0408221785 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 6,94 0,09 1,31 7,53 6,26 - LU0827884171 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Dokument

Dokument