Aktier

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i JPY.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.sep.2019 JPY 32 532
Basvaluta HKD
Fondstart 13.maj.1987
Startdatum 27.sep.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Japan Small/Mid-Cap Equity
Jämförelseindex S&P Japan Mid Small Cap in GBP Performance Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,13%
ISIN LU0827883017
Bloomberg, kortnamn BJSMD4R
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B8KTH89
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn SPBMIMSJP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.aug.2019
Namn Vikt (%)
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 2,40
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,28
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 2,02
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1,98
RELIA INC 1,93
Namn Vikt (%)
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC 1,91
AEON DELIGHT CO. LTD. 1,84
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,79
NICHIREI CORPORATION 1,74
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1,71
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D4 GBP Årlig 51,55 -0,18 -0,35 57,56 46,05 - LU0827883017 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,37 -0,01 -0,07 15,99 12,19 - LU0931342652 - -
Class I2 JPY Ingen 1 487,00 -1,00 -0,07 1 803,00 1 371,00 - LU0992622497 - -
Class I2 Hedged EUR - 8,07 -0,01 -0,12 9,86 7,45 - LU1822774102 - -
Class I2 EUR - 12,43 -0,03 -0,24 13,70 10,83 - LU1822774011 - -
Class X2 JPY Ingen 7 824,00 -7,00 -0,09 9 417,00 7 173,00 - LU0249423681 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 43,29 -0,04 -0,09 53,40 40,00 - LU0255399742 - -
Class D2 USD Ingen 68,66 -0,04 -0,06 79,73 61,81 - LU0827883108 - -
Class X4 GBP Årlig 51,77 -0,18 -0,35 57,85 46,40 - LU0462858241 - -
Class A2 USD Ingen 62,85 -0,04 -0,06 73,52 56,90 - LU0006061252 - -
Class D2 EUR Ingen 62,11 -0,16 -0,26 68,61 54,20 - LU0252965594 - -
Class D2 JPY Ingen 7 429,00 -7,00 -0,09 9 029,00 6 857,00 - LU0496417709 - -
Class A2 EUR Ingen 56,85 -0,15 -0,26 63,27 49,89 - LU0171289068 - -
Class A4 GBP Årlig 50,31 -0,18 -0,36 56,25 44,92 - LU0204063480 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 45,60 -0,04 -0,09 55,84 42,10 - LU0827883280 - -
Class A2 JPY Ingen 6 800,00 -7,00 -0,10 8 326,00 6 281,00 - LU0249411835 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Dokument

Dokument