Aktier

BGF World Mining Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 19.jul.2019 USD 5 280
Basvaluta USD
Fondstart 24.mar.1997
Startdatum 19.maj.2006
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Natural Resources
Jämförelseindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,32%
ISIN LU0252968341
Bloomberg, kortnamn MERSMDU
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3LPMT7
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn HSBCMINING
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF World Mining Fund, Class D2, per den 30.jun.2019 listad mot 206 Sector Equity Natural Resources fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 28.jun.2019
Namn Vikt (%)
BHP GROUP PLC 9,31
RIO TINTO PLC 8,92
VALE SA 7,53
ANGLO AMERICAN PLC 5,37
TECK RESOURCES LTD 4,83
Namn Vikt (%)
NEWMONT GOLDCORP CORP 4,80
BARRICK GOLD CORP 4,69
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,42
GLENCORE PLC 3,74
FRANCO NEVADA CORP 3,07
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD Ingen 44,80 1,18 2,71 44,80 35,95 - LU0252968341 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 5,56 0,15 2,77 5,62 4,61 - LU0521028554 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 3,77 0,10 2,72 3,77 3,09 - LU0368236740 - -
Class A4 GBP Årlig 30,54 0,68 2,28 30,54 24,22 - LU0204068877 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 5,85 0,15 2,63 5,88 4,83 - LU0827889998 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 4,06 0,10 2,53 4,06 3,31 - LU0485065857 - -
Class I2 USD Ingen 44,46 1,17 2,70 44,46 35,62 - LU0368260294 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 24,90 0,65 2,68 24,90 20,30 - LU0827890145 - -
Class D2 EUR Ingen 39,88 1,00 2,57 39,88 31,75 - LU0252963383 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 6,11 0,16 2,69 6,11 4,98 - LU0480534758 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 6,42 0,17 2,72 6,42 5,21 - LU0827890061 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 5,72 0,15 2,69 5,72 4,63 - LU0827890228 - -
Class X2 USD Ingen 53,56 1,41 2,70 53,56 42,63 - LU0147406192 - -
Class A4 EUR Årlig 35,02 0,88 2,58 35,02 28,06 - LU0408222593 - -
Class A2 EUR Ingen 36,05 0,90 2,56 36,05 28,89 - LU0172157280 - -
Class I2 EUR Ingen 39,57 0,99 2,57 39,57 31,44 - LU0368236583 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 8,48 0,22 2,66 8,48 6,91 - LU1023059493 - -
Class D4 GBP Årlig 30,81 0,68 2,26 30,81 24,32 - LU0827889725 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 3,75 0,10 2,74 3,75 3,05 - LU0330918003 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 3,67 0,10 2,80 3,67 3,01 - LU0326425278 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 3,37 0,09 2,74 3,40 2,78 - LU0326424115 - -
Class A2 USD Ingen 40,50 1,07 2,71 40,50 32,66 - LU0075056555 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 7,11 0,18 2,60 7,11 5,77 - LU0788109121 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Dokument

Dokument