Obligationer

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
30-sep-2014
Till
30-sep-2015
Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.sep.2019

-17,76 19,71 8,45 -14,29 7,24

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i AUD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 15.okt.2019 USD 3 823
Basvaluta USD
Fondstart 26.jun.1997
Startdatum 04.mar.2011
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,29%
ISIN LU0575500318
Bloomberg, kortnamn BGFEA3H
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3NCN59
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn ELMIPLUS
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering AUD 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A3 Hedged, per den 31.jul.2018 listad mot 1349 Other Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,54
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,89
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,73
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1,72
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,71
Namn Vikt (%)
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 1,69
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2022 1,60
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 1,52
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,52
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,52
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A3 Hedged AUD Månatlig 6,51 -0,01 -0,15 6,73 6,10 - LU0575500318 - -
Class A1 EUR Daglig 3,51 0,00 0,00 3,56 3,16 - LU0278461065 - -
Class X2 GBP Ingen 5,72 -0,02 -0,35 5,95 4,91 - LU1688375267 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,95 -0,02 -0,22 9,16 8,19 - LU1688375184 - -
Class I3 Hedged GBP Månatlig 6,90 -0,01 -0,14 7,14 6,53 - LU0995336418 - -
Class I2 CHF - 25,62 0,02 0,08 25,71 22,69 - LU1781817694 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,61 -0,02 -0,21 9,89 8,96 - LU1495982867 - -
Class A1 USD Daglig 3,86 -0,01 -0,26 3,97 3,59 - LU0278477574 - -
Class X2 AUD Ingen 10,72 0,01 0,09 10,72 8,88 - LU1554267051 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 8,74 0,01 0,11 8,86 7,86 - LU0995350831 - -
Class D3 Hedged GBP Månatlig 6,87 -0,01 -0,15 7,11 6,50 - LU0995345831 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,82 -0,01 -0,13 8,00 7,12 - LU0622213642 - -
Class A3 HKD Månatlig 30,53 -0,06 -0,20 31,29 28,33 - LU0388349754 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,43 -0,02 -0,24 8,59 7,55 - LU0358998713 - -
Class D2 USD Ingen 25,62 -0,05 -0,19 26,03 22,64 - LU0383940458 - -
Class I2 EUR Ingen 23,33 0,02 0,09 23,33 19,87 - LU1559746307 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,66 -0,01 -0,13 7,84 7,01 - LU0359002093 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 10,10 -0,02 -0,20 10,30 9,05 - LU1505939139 - -
Class I2 GBP - 20,32 -0,07 -0,34 21,15 17,52 - LU1741217027 - -
Class A2 USD Ingen 24,14 -0,05 -0,21 24,55 21,43 - LU0278470058 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 6,99 -0,01 -0,14 7,26 6,70 - LU1133072774 - -
Class A6 USD Månatlig 8,64 -0,02 -0,23 8,94 8,22 - LU1408528211 - -
Class A3 EUR Månatlig 3,54 0,00 0,00 3,59 3,19 - LU0278457469 - -
Class A2 CHF Ingen 24,11 0,02 0,08 24,23 21,49 - LU0938162186 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 7,92 -0,01 -0,13 8,22 7,60 - LU1676225185 - -
Class D2 CHF Ingen 25,59 0,02 0,08 25,69 22,70 - LU1065150267 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 14,60 -0,03 -0,21 14,91 13,17 - LU0827885491 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 9,03 -0,03 -0,33 9,53 8,23 - LU1694209807 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 90,93 -0,18 -0,20 93,09 83,26 - LU1715605868 - -
Class D4 EUR Årlig 14,12 0,02 0,14 14,91 12,71 - LU0827885145 - -
Class D3 USD Månatlig 16,10 -0,03 -0,19 16,58 14,94 - LU0523291242 - -
Class D3 Hedged AUD Månatlig 6,51 -0,01 -0,15 6,72 6,10 - LU0827884841 - -
Class A4 USD Årlig 15,49 -0,03 -0,19 16,55 14,45 - LU0548402170 - -
Class A2 EUR Ingen 21,96 0,02 0,09 21,99 18,82 - LU0278457204 - -
Class D3 HKD Månatlig 126,29 -0,23 -0,18 129,46 117,15 - LU0827885061 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 8,13 -0,02 -0,25 8,52 7,90 - LU1408528302 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 8,06 -0,02 -0,25 8,24 7,33 - LU0473186707 - -
Class D3 EUR Månatlig 14,64 0,01 0,07 14,85 13,18 - LU0827884924 - -
Class X5 Hedged GBP - 10,03 0,00 0,00 10,36 9,76 - LU1954752702 - -
Class A3 USD Månatlig 3,89 -0,01 -0,26 4,01 3,61 - LU0278470132 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 10,30 -0,02 -0,19 10,49 9,21 - LU0827884684 - -
Class A4 EUR Årlig 14,09 0,01 0,07 14,82 12,68 - LU0478974834 - -
Class I2 USD Ingen 25,65 -0,05 -0,19 26,05 22,63 - LU0520955575 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 7,48 -0,01 -0,13 7,67 6,88 - LU0623004180 - -
Class X2 EUR Ingen 6,57 0,00 0,00 6,57 5,57 - LU0531082021 - -
Class D2 EUR Ingen 23,30 0,01 0,04 23,32 19,87 - LU0329592702 - -
Class D4 USD Årlig 15,52 -0,03 -0,19 16,65 14,48 - LU0827885228 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 86,10 -0,16 -0,19 89,42 82,64 - LU1408528484 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,75 -0,01 -0,11 8,90 7,80 - LU0827884767 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,94 -0,02 -0,20 10,14 8,93 - LU0480535052 - -
Class X2 USD Ingen 7,23 -0,01 -0,14 7,33 6,34 - LU0344905624 - -
Class A6 Hedged CAD Månatlig 8,59 -0,02 -0,23 8,94 8,26 - LU1408528641 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 8,69 -0,02 -0,23 9,02 8,33 - LU1408528724 - -
Class A2 CZK Ingen 566,80 -0,11 -0,02 566,91 485,51 - LU1791177113 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokument

Dokument