Aktier

BGF Latin American Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 14.nov.2019 USD 1 025
Basvaluta USD
Fondstart 08.jan.1997
Startdatum 06.nov.2009
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Latin America Equity
Jämförelseindex MSCI EM Latin America - Net Dividends
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,08%
ISIN LU0462856542
Bloomberg, kortnamn BLTX2US
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B56B1M0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDUEEGFL
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Latin American Fund, Class X2, per den 31.okt.2019 listad mot 250 Latin America Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.okt.2019
Namn Vikt (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA 10,24
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,54
BANCO BRADESCO SA 8,10
VALE SA 4,60
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,57
Namn Vikt (%)
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4,32
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,15
BANCO DO BRASIL SA 3,71
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,40
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 3,18
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 USD Ingen 85,62 0,18 0,21 94,94 76,87 - LU0462856542 - -
Class I2 EUR - 10,62 0,03 0,28 11,07 9,79 - LU0368234455 - -
Class A4 GBP Årlig 50,75 0,03 0,06 58,46 47,08 - LU0204063647 - -
Class A2 EUR Ingen 63,66 0,19 0,30 69,52 56,25 - LU0171289498 - -
Class D2 GBP Ingen 60,13 0,05 0,08 68,71 55,08 - LU0827883876 - -
Class A2 GBP Ingen 54,54 0,04 0,07 62,49 50,32 - LU0171289738 - -
Class X4 GBP Årlig 50,29 0,04 0,08 58,76 46,72 - LU0462858670 - -
Class A4 EUR Årlig 60,19 0,19 0,32 66,07 53,46 - LU0408221785 - -
Class D2 USD Ingen 77,21 0,16 0,21 85,99 70,16 - LU0252970081 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,36 0,01 0,16 7,18 5,96 - LU0521028802 - -
Class D4 GBP Årlig 50,74 0,04 0,08 58,75 47,09 - LU0827884098 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 44,90 0,09 0,20 50,43 41,58 - LU0827884411 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 9,36 0,02 0,21 10,47 8,63 - LU0788109048 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 8,96 0,02 0,22 10,04 8,30 - LU0480534832 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 9,45 0,02 0,21 10,57 8,70 - LU0827884338 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 6,67 0,01 0,15 7,47 6,17 - LU0572108347 - -
Class A2 USD Ingen 70,03 0,14 0,20 78,20 64,11 - LU0072463663 - -
Class D4 EUR Årlig 60,17 0,19 0,32 66,39 53,51 - LU0827883959 - -
Class I2 USD - 11,69 0,03 0,26 13,00 10,59 - LU1847653067 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 6,70 0,01 0,15 7,53 6,26 - LU0827884171 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 53,60 0,09 0,17 60,31 50,09 - LU0827884254 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 10,61 0,02 0,19 11,93 9,83 - LU1023057877 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 7,03 0,01 0,14 7,86 6,46 - LU0827884502 - -
Class D2 EUR Ingen 70,18 0,21 0,30 76,43 61,60 - LU0252965164 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Dokument

Dokument