Aktier

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i JPY.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 22.aug.2019 JPY 31 477
Basvaluta HKD
Fondstart 13.maj.1987
Startdatum 06.nov.2009
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Japan Small/Mid-Cap Equity
Jämförelseindex S&P Japan Mid Small Cap in GBP Performance Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,07%
ISIN LU0462858241
Bloomberg, kortnamn BGJPX4D
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B56B1V9
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn CGEMIJPGBP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2019
Namn Vikt (%)
TOKUYAMA CORPORATION 2,17
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1,98
NOF CORPORATION 1,90
PREMIUM GROUP CO LTD 1,81
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1,79
Namn Vikt (%)
AMADA HOLDINGS CO LTD 1,74
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1,74
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,69
NICHIREI CORPORATION 1,68
RELIA INC 1,62
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X4 GBP Årlig 51,41 -0,48 -0,93 58,32 46,40 - LU0462858241 - -
Class D4 GBP Årlig 50,69 -0,48 -0,94 57,72 46,05 - LU0827883017 - -
Class X2 JPY Ingen 7 380,00 0,00 0,00 9 417,00 7 173,00 - LU0249423681 - -
Class I2 EUR - 11,89 0,01 0,08 13,70 10,83 - LU1822774011 - -
Class D2 USD Ingen 65,91 0,01 0,02 79,73 61,81 - LU0827883108 - -
Class A2 USD Ingen 60,37 0,01 0,02 73,52 56,90 - LU0006061252 - -
Class A2 EUR Ingen 54,41 0,03 0,06 63,27 49,89 - LU0171289068 - -
Class I2 Hedged EUR - 7,62 0,00 0,00 9,86 7,45 - LU1822774102 - -
Class I2 JPY Ingen 1 403,00 0,00 0,00 1 803,00 1 371,00 - LU0992622497 - -
Class A2 JPY Ingen 6 423,00 0,00 0,00 8 326,00 6 281,00 - LU0249411835 - -
Class D2 JPY Ingen 7 013,00 0,00 0,00 9 029,00 6 857,00 - LU0496417709 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 12,62 0,01 0,08 15,99 12,19 - LU0931342652 - -
Class D2 EUR Ingen 59,41 0,03 0,05 68,61 54,20 - LU0252965594 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 40,91 0,00 0,00 53,40 40,00 - LU0255399742 - -
Class A4 GBP Årlig 49,21 -0,46 -0,93 56,43 44,92 - LU0204063480 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 43,07 0,00 0,00 55,84 42,10 - LU0827883280 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Dokument

Dokument