Obligationer

BGF Global High Yield Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.jun.2019 USD 1 252
Basvaluta USD
Fondstart 16.maj.2003
Startdatum 24.mar.2006
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global High Yield Bond - EUR Hedged
Jämförelseindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,06%
ISIN LU0147394752
Bloomberg, kortnamn BGHYX2H
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL 7354937
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn ML_GHYUSDH
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Global High Yield Bond Fund, Class X2 Hedged, per den 31.maj.2019 listad mot 427 Global High Yield Bond - EUR Hedged fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.maj.2019
Namn Vikt (%)
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,20
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,63
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,61
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,58
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,52
Namn Vikt (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 0,48
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 6.25 05/15/2026 0,47
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,46
BOMBARDIER INC 144A 7.875 04/15/2027 0,45
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,44
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.maj.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.maj.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.maj.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.maj.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.maj.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.maj.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 Hedged EUR Ingen 20,13 0,00 0,00 20,15 18,73 - LU0147394752 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 16,74 0,00 0,00 16,77 15,68 - LU0093504206 - -
Class A8 Hedged CNH - 103,87 0,03 0,03 104,65 98,71 - LU1919856135 - -
Class I2 USD Ingen 27,27 0,01 0,04 27,28 25,07 - LU0369584726 - -
Class A5 EUR Kvartalsvis 10,97 0,00 0,00 11,03 10,06 - LU1125545993 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 14,06 0,00 0,00 14,08 13,05 - LU0849758007 - -
Class D3 USD Månatlig 7,98 0,00 0,00 8,02 7,52 - LU0827882126 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,10 0,00 0,00 9,30 8,56 - LU1072327023 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 19,19 0,00 0,00 19,20 17,83 - LU0372548783 - -
Class A1 EUR Daglig 5,20 0,00 0,00 5,38 4,98 - LU0118259661 - -
Class A1 USD Daglig 7,88 0,00 0,00 7,91 7,43 - LU0171284770 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 52,06 0,01 0,02 53,58 49,70 - LU0784402520 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,26 0,00 0,00 10,27 9,57 - LU1791806000 - -
Class A8 Hedged ZAR Månatlig 89,69 0,02 0,02 91,29 84,88 - LU1023055319 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 12,25 0,00 0,00 12,26 11,32 - LU1153585705 - -
Class X2 USD Ingen 10,69 0,00 0,00 10,69 9,80 - LU0580566189 - -
Class I3 USD Månatlig 10,33 0,00 0,00 10,38 9,74 - LU0764819032 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 17,74 0,00 0,00 17,76 16,57 - LU0368267034 - -
Class D2 USD Ingen 27,09 0,00 0,00 27,10 24,93 - LU0297941899 - -
Class A6 USD Månatlig 6,91 0,01 0,14 7,05 6,56 - LU0764618640 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 6,74 0,00 0,00 6,91 6,42 - LU0871640040 - -
Class A2 USD Ingen 25,47 0,01 0,04 25,48 23,51 - LU0171284937 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 9,80 0,00 0,00 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
Class A3 Hedged EUR Månatlig 5,15 0,00 0,00 5,33 4,93 - LU0172401704 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 13,23 0,00 0,00 13,26 12,39 - LU0797429023 - -
Class D3 Hedged EUR Månatlig 5,18 0,00 0,00 5,36 4,95 - LU0827882472 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 18,23 0,00 0,00 18,24 16,99 - LU0567554463 - -
Class A3 USD Månatlig 7,93 0,00 0,00 7,97 7,48 - LU0172401969 - -
Class X4 Hedged EUR Årlig 9,26 0,00 0,00 9,61 8,62 - LU0984200880 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Dokument

Dokument