Aktier

BGF European Focus Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 24.apr.2019 EUR 461
Basvaluta EUR
Fondstart 14.okt.2005
Startdatum 15.sep.2010
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Europe Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,05%
ISIN LU0541185541
Bloomberg, kortnamn BGEFI2U
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3LYG69
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn MSEUNETUSD
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
ROCHE HOLDING AG 5,61
NOVO NORDISK A/S 5,27
SAP SE 3,95
SANOFI SA 3,87
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,77
Namn Vikt (%)
EXPERIAN PLC 3,59
SAFRAN SA 3,51
TESCO PLC 3,11
TAYLOR WIMPEY PLC 3,09
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 3,04
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 USD Ingen 28,95 0,16 0,56 30,94 24,20 - LU0541185541 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 18,04 0,13 0,73 18,15 14,72 - LU1270847426 - -
Class A2 USD Ingen 26,56 0,14 0,53 28,66 22,28 - LU0252970834 - -
Class A2 EUR Ingen 23,73 0,16 0,68 24,30 19,49 - LU0229084990 - -
Class D2 USD Ingen 28,80 0,15 0,52 30,86 24,10 - LU0827878959 - -
Class D2 EUR Ingen 25,74 0,18 0,70 26,18 21,09 - LU0368266812 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,00 0,09 0,70 13,00 10,58 - LU0969580306 - -
Class I2 EUR Ingen 25,87 0,18 0,70 26,24 21,17 - LU0603021113 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Simon Hunter
Simon Hunter

Dokument

Dokument