Aktier

BGF Emerging Europe Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.okt.2019 EUR 712
Basvaluta EUR
Fondstart 29.dec.1995
Startdatum 19.jan.2009
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Emerging Europe Equity
Jämförelseindex MSCI EM Europe 10/40 Net Index in EUR
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 2,16%
ISIN LU0408221355
Bloomberg, kortnamn BGEEEA4
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3L15H4
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn 1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Emerging Europe Fund, Class A4, per den 30.sep.2019 listad mot 223 Emerging Europe Equity fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9,55
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 7,56
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 6,22
PAO NOVATEK GDR 4,95
BANK PEKAO SA 4,00
Namn Vikt (%)
X5 RETAIL GROUP GDR NV 3,52
SBERBANK ROSSII 3,34
TATNEFT 3,14
PZU SA 3,05
MAGNIT 2,98
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A4 EUR Årlig 101,83 0,45 0,44 109,87 84,23 - LU0408221355 - -
Class I2 EUR - 10,57 0,04 0,38 10,96 10,00 - LU0368229539 - -
Class X2 EUR Ingen 13,18 0,06 0,46 13,88 10,53 - LU0147383631 - -
Class X4 GBP Årlig 87,70 -0,65 -0,74 100,67 76,41 - LU0513876275 - -
Class A2 USD Ingen 122,99 1,18 0,97 132,61 103,21 - LU0171273575 - -
Class D4 GBP Årlig 87,73 -0,66 -0,75 99,76 76,30 - LU0827876664 - -
Class A4 GBP Årlig 87,89 -0,66 -0,75 99,39 76,35 - LU0204061609 - -
Class D2 EUR Ingen 124,17 0,54 0,44 131,18 100,17 - LU0252967533 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 95,63 0,41 0,43 101,03 76,66 - LU0827876748 - -
Class A2 EUR Ingen 111,27 0,48 0,43 117,80 90,31 - LU0011850392 - -
Class D2 USD Ingen 137,24 1,32 0,97 147,66 114,48 - LU0827876581 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 10,70 0,05 0,47 11,27 8,54 - LU0572106309 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Dokument

Dokument