Aktier

BGF China Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i HKD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.aug.2019 USD 1 213
Basvaluta USD
Fondstart 24.jun.2008
Startdatum 18.jul.2008
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori China Equity
Jämförelseindex MSCI EM China 10/40 Net Return Index in HKD
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,83%
ISIN LU0359201885
Bloomberg, kortnamn BLKA2HK
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B2RF4X2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn MSC1040HKD
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering HKD 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF China Fund, Class A2, per den 31.jul.2019 listad mot 449 China Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2019
Namn Vikt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,58
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,57
BANK OF CHINA LTD 4,30
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,74
BAIDU INC 3,35
Namn Vikt (%)
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,00
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,92
MOMO INC 2,25
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC 2,19
CHINA MOBILE LTD 2,15
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 HKD Ingen 17,41 0,05 0,29 20,75 16,37 - LU0359201885 - -
Class I2 USD Ingen 18,68 0,04 0,21 22,19 17,43 - LU0474536744 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 15,93 0,04 0,25 19,05 15,06 - LU0827875856 - -
Class D2 HKD Ingen 142,98 0,35 0,25 170,01 133,72 - LU0827875773 - -
Class A2 EUR Ingen 15,28 0,02 0,13 17,92 14,02 - LU1216661543 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 111,66 0,28 0,25 133,77 105,68 - LU1244155948 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,51 0,03 0,29 12,64 10,04 - LU0827876078 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 15,12 0,04 0,27 18,13 14,37 - LU0359202008 - -
Class X2 USD Ingen 18,00 0,05 0,28 21,31 16,69 - LU0528100869 - -
Class A2 USD Ingen 16,96 0,04 0,24 20,21 15,95 - LU0359201612 - -
Class D2 USD Ingen 18,27 0,05 0,27 21,71 17,08 - LU0359204475 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 14,66 0,04 0,27 17,63 14,01 - LU0827875930 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 13,98 0,03 0,22 16,81 13,31 - LU1023057109 - -
Class I2 SGD Ingen 25,84 0,03 0,12 30,02 23,85 - LU1634772203 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 14,35 0,03 0,21 17,34 13,77 - LU0359201455 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 15,12 0,04 0,27 18,21 14,47 - LU0359204129 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 14,51 0,04 0,28 17,50 13,92 - LU0359201026 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Lucy Liu
Lucy Liu

Dokument

Dokument