Aktier

BSF European Opportunities Extension Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 27.jan.2020 EUR 1 047
Basvaluta EUR
Fondstart 31.aug.2007
Startdatum 25.mar.2009
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Europe Flex-Cap Equity
Jämförelseindex S&P Europe BMI Index (Developed Markets only)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,39%
ISIN LU0418791066
Bloomberg, kortnamn BKRSAD2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL B65YG55
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn CGBMI_EUR
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BSF European Opportunities Extension Fund, Class D2, per den 31.dec.2019 listad mot 354 Europe Flex-Cap Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2019
Namn Vikt (%)
NOVO NORDISK A/S 5,98
ROYAL UNIBREW A/S 5,82
RELX PLC 5,29
DSV PANALPINA A/S 4,86
ALTEN SA 4,85
Namn Vikt (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,73
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,40
SAFRAN SA 4,38
SIKA AG 4,01
KINEPOLIS GROUP NV 3,86
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 EUR Ingen 432,49 -10,11 -2,28 442,60 340,18 - LU0418791066 - -
Class X2 EUR Ingen 260,66 -5,89 -2,21 266,55 200,78 - LU1083780855 - -
Class I2 EUR Ingen 228,98 -5,35 -2,28 234,33 179,78 - LU1055043068 - -
Class D4 GBP Årlig 359,58 -7,65 -2,08 367,41 290,84 - LU0827973438 - -
Class A4 GBP Årlig 351,33 -7,49 -2,09 359,01 285,13 - LU0313923905 - -
Class D3G EUR Månatlig 154,01 -3,60 -2,28 157,61 123,47 - LU1244156755 - -
Class A2 EUR Ingen 419,89 -9,83 -2,29 429,72 331,39 - LU0313923228 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Dokument

Dokument