Aktier

BGF Japan Flexible Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i JPY.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.sep.2019 JPY 15 076
Basvaluta HKD
Fondstart 18.feb.2005
Startdatum 29.maj.2006
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI Developed - Japan Index - Net Returns in JPY
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,87%
ISIN LU0255399239
Bloomberg, kortnamn MLJVAEH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B43CRH6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDDLJN
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.aug.2019
Namn Vikt (%)
SOFTBANK GROUP CORP 5,23
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3,93
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,88
SUBARU CORP 3,47
NINTENDO CO LTD 3,45
Namn Vikt (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 3,24
NOF CORPORATION 3,18
KOSE CORP 3,17
NIDEC CORPORATION 3,13
HOYA CORP 3,12
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.aug.2019

% av marknadsvärde

per den 30.aug.2019

% av marknadsvärde

Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 30.aug.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,84 0,00 0,00 10,00 8,07 - LU0255399239 - -
Class X2 GBP GBP - 12,70 0,00 0,00 12,84 11,22 - LU1967588366 - -
Class I2 JPY Ingen 1 280,00 0,00 0,00 1 424,00 1 155,00 - LU1495982941 - -
Class A4 GBP Årlig 10,61 0,01 0,09 10,88 9,30 - LU0236176334 - -
Class D4 GBP Årlig 10,76 0,01 0,09 11,05 9,45 - LU0827883363 - -
Class X2 Hedged EUR - 10,55 0,00 0,00 10,55 9,83 - LU2004776857 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,32 0,00 0,00 10,47 8,47 - LU0827883793 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 14,47 -0,01 -0,07 15,88 12,93 - LU0940328577 - -
Class A2 USD Ingen 13,40 0,02 0,15 14,30 11,90 - LU0212924517 - -
Class D2 EUR Ingen 13,32 0,08 0,60 13,46 11,34 - LU0827883447 - -
Class D2 USD Ingen 14,67 0,01 0,07 15,55 12,96 - LU0827883520 - -
Class X2 JPY Ingen 1 708,00 0,00 0,00 1 886,00 1 534,00 - LU0497860428 - -
Class A2 EUR Ingen 12,16 0,07 0,58 12,38 10,41 - LU0212924608 - -
Class A2 JPY Ingen 1 446,00 0,00 0,00 1 624,00 1 314,00 - LU0249410860 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Dokument

Dokument