Aktier

BGF India Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 22.okt.2019 USD 458
Basvaluta USD
Fondstart 02.feb.2005
Startdatum 28.apr.2006
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori India Equity
Jämförelseindex MSCI Emerging - India in GBP
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,97%
ISIN LU0250163515
Bloomberg, kortnamn MLINADS
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B13JSR3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn SPIFINGBP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 5 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF India Fund, Class A4, per den 30.sep.2019 listad mot 392 India Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
HDFC BANK LTD 9,37
INFOSYS LTD 9,32
RELIANCE INDUSTRIES LTD 7,93
ICICI BANK LTD 5,87
AXIS BANK LTD 5,13
Namn Vikt (%)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 3,93
BAJAJ FINANCE LTD 3,85
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3,73
LARSEN & TOUBRO LTD 3,30
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3,13
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A4 GBP Årlig 28,57 -0,12 -0,42 30,99 23,94 - LU0250163515 - -
Class A2 USD Ingen 36,71 -0,37 -1,00 38,94 30,83 - LU0248272758 - -
Class X2 USD Ingen 12,83 -0,13 -1,00 13,52 10,59 - LU0248274374 - -
Class D2 EUR Ingen 36,27 -0,29 -0,79 38,13 29,48 - LU0288299570 - -
Class D4 GBP Årlig 30,07 -0,13 -0,43 32,55 25,02 - LU0827882712 - -
Class D2 USD Ingen 40,38 -0,40 -0,98 42,71 33,66 - LU0724618193 - -
Class A2 EUR Ingen 32,97 -0,26 -0,78 34,76 27,00 - LU0248271941 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Dokument

Dokument