Aktier

BGF Global Long-Horizon Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.sep.2019 USD 405
Basvaluta USD
Fondstart 29.feb.1996
Startdatum 28.jun.2001
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex MSCI All Country World Net TR Index - in EUR (Internal FX)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,83%
ISIN LU0171285314
Bloomberg, kortnamn MIGGLII
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B03R568
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn MSAWLNEEUR
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Global Long-Horizon Equity Fund, Class A2, per den 31.aug.2019 listad mot 3620 Global Large-Cap Blend Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.aug.2019
Namn Vikt (%)
NESTLE SA 5,89
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,65
COMCAST CORP CLASS A 5,47
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,93
MASTERCARD INC CLASS A 4,57
Namn Vikt (%)
ALPHABET INC CLASS C 4,09
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,06
SONY CORP 3,95
ASSA ABLOY B 3,85
INTUIT INC 3,83
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 EUR Ingen 56,15 -0,30 -0,53 56,45 43,11 - LU0171285314 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,84 -0,15 -1,00 14,99 11,90 - LU1153585457 - -
Class D2 EUR Ingen 59,45 -0,30 -0,50 59,76 45,39 - LU0827882639 - -
Class D4 GBP Årlig 18,53 -0,19 -1,01 18,98 14,51 - LU1153585374 - -
Class D2 USD Ingen 65,47 -0,67 -1,01 66,14 51,88 - LU0368270509 - -
Class A4 USD Årlig 15,14 -0,15 -0,98 15,29 12,06 - LU1153585028 - -
Class A4 GBP Årlig 18,35 -0,19 -1,02 18,72 14,38 - LU1153585291 - -
Class A2 USD Ingen 61,84 -0,64 -1,02 62,48 49,27 - LU0011850046 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Dokument

Dokument