Aktier

iShares Pacific Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 19.sep.2019 USD 730
Fondstart 01.dec.2005
Startdatum 30.nov.2004
Basvaluta USD
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Pacific ex-Japan Equity
Jämförelseindex MSCI Developed Pacific Ex Japan in USD Net TR Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,04%
ISIN IE00B0409Z31
Bloomberg, kortnamn BGIPRID
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B0409Z3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDDUPXJ
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Pacific Index Fund (IE), Flex, per den 31.aug.2019 listad mot 118 Pacific ex-Japan Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.aug.2019
Namn Vikt (%)
AIA GROUP LTD 7,13
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,72
CSL LTD 4,46
BHP GROUP LTD 4,37
WESTPAC BANKING CORP 3,97
Namn Vikt (%)
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3,14
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 3,10
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,22
WOOLWORTHS GROUP LTD 1,94
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1,92
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Flex USD Daglig 16,86 -0,10 -0,56 17,98 15,00 16,85 IE00B0409Z31 16,87 -
Class D USD Ingen 11,43 -0,06 -0,56 12,09 9,79 11,42 IE00BD0NCP86 11,44 -
Flex EUR Daglig 20,55 -0,11 -0,53 21,64 17,73 20,53 IE00B39J2Z70 20,56 -
Flex USD Ingen 56,90 -0,32 -0,56 60,14 48,67 56,86 IE0006797348 56,94 -
Inst USD Ingen 17,94 -0,10 -0,56 18,97 15,37 17,93 IE00B1W56S93 17,95 -
Class D EUR Ingen 11,68 -0,06 -0,53 12,19 9,73 11,67 IE00BDRK7R97 11,69 -
Flex EUR Ingen 16,38 -0,09 -0,53 17,10 13,63 16,37 IE00B8J31D58 16,40 -
Inst USD Daglig 16,49 -0,09 -0,56 17,44 14,71 16,48 IE00B1W56T01 16,51 -
Class Institutional GBP - 10,71 -0,07 -0,61 11,44 9,82 10,70 IE00BJ1K4320 10,72 -
Inst EUR Ingen 17,67 -0,10 -0,54 18,44 14,72 17,66 IE00B56H2V49 17,68 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument