Aktier

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.apr.2019 EUR 2 395
Fondstart 12.apr.2019
Startdatum 07.sep.2007
Basvaluta EUR
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Europe ex-UK Large-Cap Equity
Jämförelseindex MSCI Europe ex UK Net Return Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,18%
ISIN IE00B1W56P62
Bloomberg, kortnamn BGIXUKA
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B1W56P6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn BZIEURTTHP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Europe ex-UK Index Fund (IE), Inst, per den 31.mar.2019 listad mot 536 Europe ex-UK Large-Cap Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
NESTLE SA 4,68
NOVARTIS AG 3,33
ROCHE HOLDING PAR AG 3,09
TOTAL SA 2,13
SAP 1,81
Namn Vikt (%)
LVMH 1,63
SANOFI SA 1,59
NOVO NORDISK CLASS B 1,54
ALLIANZ 1,51
UNILEVER DUTCH CERTIFICATES NV 1,43
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Inst EUR Ingen 15,10 0,04 0,23 15,10 12,68 15,09 IE00B1W56P62 15,11 -
Flex Hedged EUR - 10,00 - - - - 10,00 IE00BJLMKK76 10,01 -
Class D EUR Ingen 10,67 0,02 0,23 10,67 8,96 10,66 IE00BD0NCR01 10,68 -
Class D EUR Kvartalsvis 10,48 0,02 0,23 10,69 8,82 10,47 IE00BDR08N26 10,49 -
Class EUR Kvartalsvis 16,90 0,04 0,23 17,25 14,22 16,90 IE00B0407Y83 16,92 -
Inst EUR Årlig 19,89 0,05 0,23 20,29 16,70 19,88 IE00B1W56Q79 19,91 -
Class EUR Ingen 28,06 0,07 0,23 28,06 23,55 28,05 IE0001197916 28,09 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument