Aktier

iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 19.sep.2019 USD 423
Fondstart 29.jul.2011
Startdatum 29.jul.2011
Basvaluta USD
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Jämförelseindex FTSE RAFI Emerging Markets QSR Net Index in GBP
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,14%
ISIN IE00B4ZXG030
Bloomberg, kortnamn BREMSFA
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B4ZXG03
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn BLEMFDTHP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE), Flex, per den 31.aug.2019 listad mot 2144 Global Emerging Markets Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.aug.2019
Namn Vikt (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 4,11
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,53
GAZPROM 2,79
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 2,64
NK LUKOIL 2,19
Namn Vikt (%)
BANK OF CHINA LTD H 2,06
CHINA MOBILE LTD 2,00
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 1,75
SBERBANK ROSSII 1,55
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD 1,43
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Flex GBP Ingen 13,97 -0,13 -0,94 14,81 12,34 13,93 IE00B4ZXG030 14,00 -
Inst EUR Kvartalsvis 11,03 -0,10 -0,87 11,70 10,52 10,99 IE00B5W95P95 11,05 -
Inst GBP Ingen 13,77 -0,13 -0,94 14,61 12,21 13,73 IE00B5N9CW43 13,80 -
Inst EUR Ingen 13,77 -0,12 -0,87 14,30 12,34 13,73 IE00B4ZF3F31 13,80 -
Flex GBP Kvartalsvis 12,34 -0,12 -0,94 13,36 11,32 12,31 IE00B589QT48 12,37 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument