Aktier

BGF Asian Dragon Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.jan.2019 USD 2 945
Basvaluta USD
Fondstart 20.mar.2003
Startdatum 19.jan.2005
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Asia ex Japan Equity
Jämförelseindex MSCI AC Asia ex Japan (Net) in GBP Performance Index
Hemvist Luxemburg
UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,85%
ISIN LU0204061278
Bloomberg, kortnamn MDRGADS
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B1PF6V9
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn MSACXJPGBP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minsta initiala investering GBP 5 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Riskindikator

Riskindikator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Asian Dragon Fund, Class A4, per den 31.dec.2018 listad mot 759 Asia ex Japan Equity fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2018
Namn Vikt (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,72
TENCENT HOLDINGS LTD 4,48
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,07
NETEASE INC 3,00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,00
Namn Vikt (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,69
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,61
LARSEN & TOUBRO LTD 2,51
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,29
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD 2,27
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A4 GBP Årlig 29,14 0,30 1,04 34,28 26,53 - LU0204061278 - -
Class D4 GBP Årlig 29,40 0,31 1,07 34,60 26,70 - LU0827875260 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,14 0,12 1,00 16,05 11,10 - LU1279613100 - -
Class I4 GBP Årlig 8,49 0,09 1,07 10,00 7,71 - LU1260044513 - -
Class I2 USD Ingen 11,38 0,11 0,98 14,46 10,31 - LU1214678440 - -
Class X4 GBP Årlig 27,99 0,29 1,05 32,98 25,36 - LU0462858753 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,28 0,12 0,99 16,22 11,22 - LU1279613365 - -
Class D2 EUR Ingen 37,38 0,41 1,11 43,80 33,87 - LU0329592298 - -
Class A2 USD Ingen 39,17 0,39 1,01 50,23 35,54 - LU0072462343 - -
Class I4 EUR Årlig 9,65 0,11 1,15 11,40 8,74 - LU1330249480 - -
Class A2 GBP Ingen 30,34 0,32 1,07 35,66 27,62 - LU0171270639 - -
Class D2 USD Ingen 42,52 0,42 1,00 54,14 38,52 - LU0411709560 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 13,29 0,13 0,99 17,28 12,10 - LU1023056804 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 109,32 1,09 1,01 142,12 99,39 - LU1499592209 - -
Class A2 EUR Ingen 34,43 0,38 1,12 40,64 31,25 - LU0171269466 - -
Class I2 EUR Ingen 10,01 0,11 1,11 11,70 9,06 - LU1250987382 - -
Class I2 Hedged AUD Ingen 9,53 0,10 1,06 12,26 8,65 - LU1664188957 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,60 0,12 0,96 16,53 11,49 - LU1279613522 - -
Class X2 USD Ingen 46,01 0,46 1,01 58,00 41,59 - LU0462857276 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,44 0,12 0,97 16,33 11,36 - LU1279613282 - -
Class D2 GBP Ingen 32,94 0,34 1,04 38,44 29,92 - LU0827875187 - -
Class I4 USD Årlig 10,96 0,11 1,01 14,08 9,93 - LU1250982748 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,32 0,12 0,98 16,02 11,21 - LU1048588211 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 19,64 0,19 0,98 25,35 17,85 - LU1697774625 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Andrew Swan
Andrew Swan

Dokument

Dokument