Aktier

BGF Asian Dragon Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.jan.2020 USD 2 637
Basvaluta USD
Fondstart 02.jan.1997
Startdatum 19.jan.2005
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Asia ex-Japan Equity
Jämförelseindex MSCI AC Asia ex Japan (Net) in GBP Performance Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,85%
ISIN LU0204061278
Bloomberg, kortnamn MDRGADS
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B1PF6V9
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn MSACXJPGBP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 5 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Asian Dragon Fund, Class A4, per den 31.dec.2019 listad mot 769 Asia ex-Japan Equity fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2019
Namn Vikt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,81
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,25
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,97
TENCENT HOLDINGS LTD 5,79
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,59
Namn Vikt (%)
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,35
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,32
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,16
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,10
BHARTI AIRTEL LTD 2,10
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A4 GBP Årlig 35,07 0,21 0,60 35,07 28,50 - LU0204061278 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 14,71 0,06 0,41 14,71 12,19 - LU1279613282 - -
Class I2 EUR Ingen 12,59 0,11 0,88 12,59 9,90 - LU1250987382 - -
Class I4 GBP Årlig 10,22 0,06 0,59 10,22 8,31 - LU1260044513 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 14,46 0,06 0,42 14,46 12,00 - LU1279613365 - -
Class D2 GBP Ingen 39,95 0,24 0,60 39,95 32,22 - LU0827875187 - -
Class I2 USD Ingen 13,97 0,06 0,43 13,97 11,26 - LU1214678440 - -
Class D2 USD Ingen 52,05 0,22 0,42 52,05 42,05 - LU0411709560 - -
Class A2 USD Ingen 47,59 0,20 0,42 47,59 38,73 - LU0072462343 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,96 0,07 0,47 14,96 12,37 - LU1279613522 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 131,14 0,57 0,44 131,14 107,86 - LU1499592209 - -
Class X2 USD Ingen 56,89 0,25 0,44 56,89 45,51 - LU0462857276 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 23,67 0,10 0,42 23,67 19,43 - LU1697774625 - -
Class A2 EUR Ingen 42,87 0,34 0,80 42,87 34,05 - LU0171269466 - -
Class I4 EUR Årlig 12,01 0,10 0,84 12,01 9,54 - LU1330249480 - -
Class D4 GBP Årlig 35,37 0,21 0,60 35,37 28,75 - LU0827875260 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 14,25 0,06 0,42 14,25 11,84 - LU1279613100 - -
Class I2 Hedged AUD Ingen 11,50 0,05 0,44 11,50 9,42 - LU1664188957 - -
Class X4 GBP Årlig 33,68 0,20 0,60 33,68 27,39 - LU0462858753 - -
Class I4 USD Årlig 13,31 0,06 0,45 13,31 10,84 - LU1250982748 - -
Class A2 GBP Ingen 36,53 0,22 0,61 36,53 29,67 - LU0171270639 - -
Class D2 EUR Ingen 46,89 0,38 0,82 46,89 36,97 - LU0329592298 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 15,90 0,07 0,44 15,90 13,12 - LU1023056804 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,82 0,06 0,41 14,82 12,18 - LU1048588211 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Andrew Swan
Andrew Swan
Alethea Leung
Alethea Leung

Dokument

Dokument