Aktier

BSF Latin American Opportunities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.jan.2019 USD 9
Basvaluta USD
Fondstart 14.nov.2007
Startdatum 19.jun.2008
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Latin America Equity
Jämförelseindex MSCI EM Latin America net in EUR Performance Index
Hemvist Luxemburg
UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 2,53%
ISIN LU0298454926
Bloomberg, kortnamn BKREUA2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL B1XF3M1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn ML_LAEMEUR
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Riskindikator

Riskindikator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BSF Latin American Opportunities Fund, Class A2, per den 31.dec.2018 listad mot 271 Latin America Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2018
Namn Vikt (%)
B2W COMPANHIA DIGITAL 6,50
LINX SA 5,99
RUMO SA 5,29
KLABIN SA 5,18
MAGAZINE LUIZA SA 4,90
Namn Vikt (%)
LOJAS RENNER SA 4,67
AZUL SA 4,56
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA 4,47
LOJAS AMERICANAS SA 4,15
IOCHPE-MAXION SA 3,81
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 EUR Ingen 99,49 0,48 0,48 99,49 74,63 - LU0298454926 - -
Class D2 USD Ingen 120,70 0,50 0,42 127,91 92,85 - LU0784441346 - -
Class D2 EUR Ingen 105,01 0,51 0,49 105,01 78,57 - LU0827972547 - -
Class A2 GBP Ingen 86,34 -0,32 -0,37 87,08 65,88 - LU0298471003 - -
Class D2 GBP Ingen 90,02 -0,33 -0,37 90,73 68,47 - LU0827973511 - -
Class A2 USD Ingen 117,12 0,54 0,46 124,39 90,15 - LU0298454090 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Dokument

Dokument