Obligationer

BGF Global Corporate Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.okt.2019 USD 2 038
Basvaluta USD
Fondstart 19.okt.2007
Startdatum 14.maj.2009
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Corporate Bond - USD Hedged
Jämförelseindex BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,66%
ISIN LU0326960662
Bloomberg, kortnamn MLGCBD2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B4NRGT6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn LGCPTRUH
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Global Corporate Bond Fund, Class D2, per den 30.sep.2019 listad mot 190 Global Corporate Bond - USD Hedged fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 2,54
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 1,33
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS 0.375 09/03/2027 1,24
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 1,23
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS 3.25 12/31/2049 1,07
Namn Vikt (%)
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 0,86
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.196 06/17/2027 0,79
CITIGROUP INC 3.352 04/24/2025 0,72
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,67
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,67
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD Ingen 15,53 0,05 0,32 15,68 13,75 - LU0326960662 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,52 0,04 0,38 10,66 9,56 - LU1625162489 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 102,11 0,33 0,32 103,63 93,61 - LU1220227653 - -
Class A3 Hedged GBP Månatlig 10,74 0,03 0,28 10,91 9,86 - LU0816460231 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 83,89 0,26 0,31 85,25 77,22 - LU0788109550 - -
Class I2 USD Ingen 11,91 0,04 0,34 12,02 10,53 - LU1181254019 - -
Class A3 Hedged CAD Månatlig 11,19 0,04 0,36 11,35 10,17 - LU0816460157 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 9,93 0,03 0,30 10,09 9,11 - LU1149717313 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,21 0,03 0,33 9,50 8,56 - LU0303846876 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 11,20 0,04 0,36 11,36 10,14 - LU0825403933 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 13,91 0,04 0,29 14,10 12,66 - LU0326951752 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 14,83 0,05 0,34 15,02 13,43 - LU0414062249 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,42 0,03 0,29 10,55 9,39 - LU1222731728 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 11,27 0,03 0,27 11,45 10,35 - LU0871639976 - -
Class A3 Hedged NZD Månatlig 12,36 0,04 0,32 12,54 11,23 - LU0803752475 - -
Class D5 Hedged GBP Ingen 10,56 0,03 0,28 10,74 9,73 - LU1814255474 - -
Class A6 USD Månatlig 11,27 0,04 0,36 11,44 10,29 - LU0788109634 - -
Class X4 Hedged GBP Årlig 9,64 0,03 0,31 10,02 8,88 - LU0414062165 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 10,03 0,03 0,30 10,20 9,22 - LU1435395121 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,26 0,04 0,30 13,45 12,12 - LU0297942434 - -
Class A2 USD Ingen 14,79 0,05 0,34 14,94 13,15 - LU0297942194 - -
Class A3 Hedged AUD Månatlig 12,21 0,04 0,33 12,39 11,11 - LU0816460074 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,76 0,04 0,34 11,88 10,48 - LU1153585614 - -
Class X2 USD Ingen 16,51 0,06 0,36 16,65 14,54 - LU0434566104 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 105,41 0,32 0,30 106,88 96,18 - LU1162516634 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 10,30 0,03 0,29 10,66 9,48 - LU1403442228 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Dokument

Dokument