Aktier

iShares North America Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.apr.2019 USD 2 808
Fondstart 01.dec.2005
Startdatum 17.jun.2008
Basvaluta USD
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex MSCI Daily Net TR North America EUR
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,02%
ISIN IE00B39J2W40
Bloomberg, kortnamn BGINAEU
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B39J2W4
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn 1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 10 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares North America Index Fund (IE), Flex, per den 31.mar.2019 listad mot 1334 US Large-Cap Blend Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
APPLE INC 3,44
MICROSOFT CORP 3,28
AMAZON COM INC 2,82
FACEBOOK CLASS A INC 1,53
JOHNSON & JOHNSON 1,43
Namn Vikt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,40
ALPHABET INC CLASS A 1,34
EXXON MOBIL CORP 1,30
JPMORGAN CHASE & CO 1,28
VISA INC CLASS A 1,05
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Flex EUR Daglig 27,56 -0,06 -0,23 27,66 22,67 27,56 IE00B39J2W40 27,57 -
Flex Hedged EUR - 10,00 - - - - 10,00 IE00BJVKFT58 10,00 -
Inst USD Ingen 22,53 -0,05 -0,21 22,58 18,64 22,52 IE00B1W56K18 22,54 -
Flex USD Daglig 24,31 -0,05 -0,21 24,54 20,19 24,31 IE00B040CX25 24,32 -
Class D USD Ingen 12,39 -0,03 -0,21 12,42 10,24 12,38 IE00BD575K12 12,39 -
Flex GBP Ingen 12,84 0,00 0,00 12,84 12,84 - IE00B7D6J849 - -
Class D EUR Ingen 14,38 -0,03 -0,23 14,43 11,78 14,38 IE00BD575G75 14,38 -
Inst USD Daglig 31,74 -0,07 -0,21 31,81 26,25 31,73 IE00B1W56L25 31,75 -
Flex EUR Ingen 22,05 -0,05 -0,23 22,12 18,05 22,04 IE00B8J31B35 22,05 -
Inst EUR Ingen 26,44 -0,06 -0,23 26,53 21,66 26,44 IE00B78CT216 26,45 -
Flex USD Ingen 33,18 -0,07 -0,21 33,26 27,43 33,17 IE0030404903 33,19 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument