Aktier

iShares UK Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i GBP.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 13.feb.2020 EUR 35 594 590
Net Assets of Fund per den 13.feb.2020 GBP 593 538 433
Basvaluta GBP
Valutaserier EUR
Fondstart 31.dec.1998
Startdatum 22.maj.2009
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori UK Large-Cap Equity
Jämförelseindex MSCI Developed - United Kingdom Net in EUR
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,03%
ISIN IE00B39J2Y63
Bloomberg, kortnamn BGIUKEU
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B39J2Y6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn 1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
HSBC HOLDINGS PLC 6,23
ASTRAZENECA PLC 5,45
BP PLC 5,21
GlaxoSmithKline Plc 4,98
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,78
Namn Vikt (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,31
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 4,18
DIAGEO PLC 3,98
UNILEVER PLC 2,82
RIO TINTO PLC 2,58
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Flex EUR Daglig 17,71 0,03 0,19 17,79 15,44 17,70 IE00B39J2Y63 17,80 -
Inst EUR Ingen 16,93 0,03 0,19 17,02 14,44 16,93 IE00B7MSLV86 17,02 -
Flex GBP Ingen 46,17 -0,39 -0,84 47,53 42,51 46,15 IE0001200165 46,41 -
Flex Hedged EUR - 10,15 -0,09 -0,84 10,46 9,60 10,15 IE00BJXFTQ35 10,21 -
Flex GBP Daglig 11,65 -0,10 -0,84 12,10 11,11 11,65 IE00B2368V55 11,71 -
Class D GBP Ingen 11,40 -0,10 -0,84 11,74 10,50 11,40 IE00BD0NCQ93 11,46 -
Inst GBP Ingen 17,69 -0,15 -0,84 18,21 16,32 17,68 IE00B1W56R86 17,78 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument