Aktier

BGF US Flexible Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.apr.2019 USD 1 520
Basvaluta USD
Fondstart 31.okt.2002
Startdatum 19.jan.2009
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex Russell 1000, expressed in EUR
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,82%
ISIN LU0408221942
Bloomberg, kortnamn BGUFEA4
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3L15Q3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn RUSEL1KEUR
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF US Flexible Equity Fund, Class A4, per den 31.mar.2019 listad mot 1334 US Large-Cap Blend Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
APPLE INC 5,37
ALPHABET INC 5,26
MICROSOFT CORPORATION 5,13
CISCO SYSTEMS INC 3,11
COMCAST CORPORATION 2,92
Namn Vikt (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,65
PFIZER INC 2,59
ALTRIA GROUP INC 2,45
BANK OF AMERICA CORP 2,41
WALMART INC 2,35
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A4 EUR Årlig 32,11 0,06 0,19 32,36 26,55 - LU0408221942 - -
- EUR Ingen 10,26 -0,03 -0,29 10,83 8,67 - LU0368235262 - -
Class X2 USD Ingen 44,83 -0,12 -0,27 46,28 37,45 - LU0154237142 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 157,03 -0,44 -0,28 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
Class A2 Hedged JPY - 1 031,00 -4,00 -0,39 1 039,00 979,00 - LU1948809287 - -
Class D2 EUR Ingen 35,44 0,07 0,20 35,57 29,23 - LU0252963979 - -
Class I2 EUR Ingen 21,08 0,05 0,24 21,12 17,37 - LU0368235189 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 23,62 -0,07 -0,30 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
Class A2 USD Ingen 36,11 -0,10 -0,28 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
Class A2 EUR Ingen 32,10 0,07 0,22 32,35 26,54 - LU0171296865 - -
Class D4 GBP Årlig 28,75 -0,02 -0,07 29,93 24,78 - LU0827887430 - -
Class D2 USD Ingen 39,87 -0,11 -0,28 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
Class D4 EUR Årlig 33,30 0,07 0,21 33,42 27,46 - LU0827887513 - -
Class I2 USD Ingen 23,71 -0,07 -0,29 24,58 19,85 - LU0368250220 - -
Class A4 GBP Årlig 27,72 -0,02 -0,07 29,00 23,96 - LU0204065857 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 25,98 -0,08 -0,31 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 23,54 -0,08 -0,34 25,01 19,96 - LU0200684693 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokument

Dokument