Aktier

BGF US Growth Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 13.sep.2019 USD 406
Basvaluta USD
Fondstart 30.apr.1999
Startdatum 31.jan.2008
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Growth Equity
Jämförelseindex Russell 1000 Growth Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,07%
ISIN LU0341380367
Bloomberg, kortnamn MEREWD2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B43DH68
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn RU10GRTR
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF US Growth Fund, Class D2, per den 31.aug.2019 listad mot 546 US Large-Cap Growth Equity fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 30.aug.2019
Namn Vikt (%)
AMAZON.COM INC 8,02
MICROSOFT CORPORATION 6,01
VISA INC 5,18
MASTERCARD INC 4,61
SALESFORCE.COM INC. 2,97
Namn Vikt (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,96
INTUIT INC. 2,71
COSTAR GROUP INC 2,70
ALPHABET INC 2,70
IAC/INTERACTIVECORP 2,69
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD Ingen 26,15 -0,04 -0,15 27,21 20,57 - LU0341380367 - -
Class D2 EUR Ingen 23,62 -0,12 -0,51 24,31 18,00 - LU0827887604 - -
Class A4 EUR Årlig 27,08 -0,14 -0,51 27,91 20,74 - LU0890295032 - -
Class I2 USD Ingen 16,30 -0,02 -0,12 16,95 12,80 - LU1495983162 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 20,74 -0,04 -0,19 21,72 16,77 - LU0942511766 - -
Class A2 USD Ingen 23,95 -0,04 -0,17 24,95 18,94 - LU0097036916 - -
Class D4 EUR Årlig 26,62 -0,13 -0,49 27,40 20,28 - LU0938162269 - -
Class A2 EUR Ingen 21,64 -0,11 -0,51 22,30 16,58 - LU0171298135 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Lawrence Kemp
Lawrence Kemp

Dokument

Dokument