Aktier

BGF US Basic Value Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SGD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.sep.2019 USD 593
Basvaluta USD
Fondstart 08.jan.1997
Startdatum 19.apr.2011
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex Russell 1000 Value Index (Total Return)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,82%
ISIN LU0602533316
Bloomberg, kortnamn BGUBA2S
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B5NKXM4
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn RU10VATR
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SGD 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF US Basic Value Fund, Class A2 Hedged, per den 31.jul.2018 listad mot 228 Other Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.aug.2019
Namn Vikt (%)
WELLS FARGO 4,24
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,82
PFIZER INC 3,65
JPMORGAN CHASE & CO 3,61
COMCAST CORP CLASS A 3,39
Namn Vikt (%)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,14
CITIGROUP INC 2,75
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,73
FIRSTENERGY CORP 2,24
AES CORP 2,23
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged SGD Ingen 17,22 -0,04 -0,23 17,97 14,64 - LU0602533316 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 58,02 -0,13 -0,22 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
Class A4 EUR Årlig 80,55 0,22 0,27 80,55 65,77 - LU0213336463 - -
Class I2 EUR Ingen 88,46 0,25 0,28 88,46 71,45 - LU1559748261 - -
Class A2 USD Ingen 89,58 -0,21 -0,23 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
Class D4 GBP Årlig 71,78 -0,15 -0,21 74,00 59,96 - LU0827886549 - -
Class A2 GBP Ingen 72,00 -0,16 -0,22 73,48 59,80 - LU0171296279 - -
Class D4 EUR Årlig 81,25 0,22 0,27 81,29 66,48 - LU0827886382 - -
Class A4 GBP Årlig 71,19 -0,16 -0,22 72,92 59,34 - LU0204064967 - -
Class D2 USD Ingen 98,90 -0,23 -0,23 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
Class A2 EUR Ingen 81,34 0,22 0,27 81,34 66,18 - LU0171293920 - -
Class X2 USD Ingen 112,19 -0,24 -0,21 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 61,10 -0,14 -0,23 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
Class D2 GBP Ingen 79,49 -0,17 -0,21 81,05 65,67 - LU0827886200 - -
Class A4 USD Årlig 88,71 -0,20 -0,22 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
Class D2 EUR Ingen 89,81 0,25 0,28 89,81 72,67 - LU0827886119 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 142,71 -0,31 -0,22 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
Class D4 USD Årlig 89,48 -0,20 -0,22 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
Class I2 USD Ingen 97,42 -0,22 -0,23 99,66 81,66 - LU0368249990 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokument

Dokument