Aktier

BGF US Basic Value Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 23.jan.2019 USD 631
Basvaluta USD
Fondstart 08.jan.1997
Startdatum 19.jan.2005
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Value Equity
Jämförelseindex Russell 1000 Value Index TR in GBP
Hemvist Luxemburg
UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,81%
ISIN LU0204064967
Bloomberg, kortnamn MUBVADS
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B43C981
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn RUSL1KGBP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 5 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Riskindikator

Riskindikator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2018
Namn Vikt (%)
PFIZER INC 5,17
CISCO SYSTEMS INC 4,54
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,48
JPMORGAN CHASE & CO 4,35
WELLS FARGO 3,93
Namn Vikt (%)
QUALCOMM INC 3,33
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,19
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3,17
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2,92
AES CORP 2,77
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A4 GBP Årlig 63,00 -0,48 -0,76 70,47 58,08 - LU0204064967 - -
Class I2 EUR Ingen 78,77 0,09 0,11 85,72 71,45 - LU1559748261 - -
Class A2 GBP Ingen 63,48 -0,49 -0,77 70,96 58,49 - LU0171296279 - -
Class D2 USD Ingen 91,05 0,20 0,22 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
Class D4 EUR Årlig 73,28 0,08 0,11 80,04 66,48 - LU0827886382 - -
Class D2 EUR Ingen 80,10 0,09 0,11 87,23 72,67 - LU0827886119 - -
Class A4 USD Årlig 82,35 0,17 0,21 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 16,02 0,03 0,19 18,00 14,64 - LU0602533316 - -
Class I2 USD Ingen 89,53 0,19 0,21 99,66 81,66 - LU0368249990 - -
Class X2 USD Ingen 102,61 0,22 0,21 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 54,78 0,11 0,20 62,54 50,09 - LU0200685153 - -
Class A4 EUR Årlig 72,45 0,08 0,11 79,08 65,77 - LU0213336463 - -
Class D2 GBP Ingen 69,75 -0,53 -0,75 77,71 63,88 - LU0827886200 - -
Class A2 EUR Ingen 72,90 0,08 0,11 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 132,31 0,29 0,22 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
Class D4 GBP Årlig 63,68 -0,49 -0,76 71,51 58,78 - LU0827886549 - -
Class A2 USD Ingen 82,87 0,18 0,22 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 57,39 0,11 0,19 65,04 52,45 - LU0329591993 - -
Class D4 USD Årlig 83,29 0,17 0,20 92,79 75,98 - LU0827886465 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokument

Dokument