Aktier

BGF United Kingdom Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i GBP.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.jan.2019 GBP 134
Basvaluta GBP
Fondstart 31.dec.1985
Startdatum 01.sep.1998
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori UK Large-Cap Equity
Jämförelseindex FTSE All-Share Index in USD
Hemvist Luxemburg
UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,83%
ISIN LU0171293334
Bloomberg, kortnamn MERSUUI
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL 5535187
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn FTSUKALUSD
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Riskindikator

Riskindikator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF United Kingdom Fund, Class A2, per den 31.dec.2018 listad mot 681 UK Large-Cap Equity fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2018
Namn Vikt (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 6,68
RELX PLC 6,22
UNILEVER PLC 5,30
TESCO PLC 4,71
HARGREAVES LANSDOWN PLC 4,43
Namn Vikt (%)
RIO TINTO PLC 4,37
SSP GROUP PLC 4,21
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,06
ASTRAZENECA PLC 3,92
DIAGEO PLC 3,49
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 USD Ingen 129,58 1,90 1,49 154,56 119,01 - LU0171293334 - -
Class D2 USD Ingen 140,88 2,07 1,49 167,32 129,32 - LU0827885905 - -
Class D2 GBP Ingen 109,12 1,65 1,54 127,47 102,25 - LU0329592967 - -
Class I2 GBP Ingen 11,43 0,17 1,51 13,34 10,71 - LU1495983246 - -
Class X2 EUR Ingen 133,52 2,09 1,59 154,17 121,94 - LU0468812655 - -
Class A2 EUR Ingen 113,90 1,78 1,59 132,72 104,13 - LU0171293177 - -
Class D4 GBP Årlig 85,13 1,29 1,54 100,74 79,77 - LU0827886036 - -
Class A2 GBP Ingen 100,37 1,51 1,53 117,71 94,09 - LU0011847091 - -
Class D2 EUR Ingen 123,83 1,93 1,58 143,71 113,16 - LU0679964535 - -
Class A4 GBP Årlig 84,70 1,27 1,52 99,92 79,41 - LU0204064025 - -
Class X2 GBP Ingen 117,66 1,78 1,54 136,76 110,18 - LU0147381346 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Nicholas Little
Nicholas Little

Dokument

Dokument