Aktier

BGF United Kingdom Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i GBP.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 24.apr.2019 GBP 140
Basvaluta GBP
Fondstart 31.dec.1985
Startdatum 20.sep.2011
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori UK Large-Cap Equity
Jämförelseindex FTSE All Share, in EUR
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,08%
ISIN LU0679964535
Bloomberg, kortnamn BGUKD2E
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B6SBCK0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn FTSUKALEUR
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF United Kingdom Fund, Class D2, per den 31.mar.2019 listad mot 678 UK Large-Cap Equity fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
RELX PLC 5,48
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,39
RIO TINTO PLC 4,82
UNILEVER PLC 4,55
HARGREAVES LANSDOWN PLC 4,33
Namn Vikt (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,24
SSP GROUP PLC 4,10
TESCO PLC 3,99
ASTRAZENECA PLC 3,90
DIAGEO PLC 3,74
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 EUR Ingen 141,58 0,29 0,21 143,71 113,16 - LU0679964535 - -
Class I2 GBP Ingen 12,82 0,01 0,08 13,34 10,71 - LU1495983246 - -
Class D2 USD Ingen 158,45 0,06 0,04 167,32 129,32 - LU0827885905 - -
Class A2 GBP Ingen 112,33 0,13 0,12 117,71 94,09 - LU0011847091 - -
Class D4 GBP Årlig 95,46 0,11 0,12 100,74 79,77 - LU0827886036 - -
Class X2 GBP Ingen 132,29 0,15 0,11 136,76 110,18 - LU0147381346 - -
Class A4 GBP Årlig 94,80 0,11 0,12 99,92 79,41 - LU0204064025 - -
Class D2 GBP Ingen 122,36 0,13 0,11 127,47 102,25 - LU0329592967 - -
Class A2 EUR Ingen 129,97 0,26 0,20 132,72 104,13 - LU0171293177 - -
Class X2 EUR Ingen 153,07 0,32 0,21 154,17 121,94 - LU0468812655 - -
Class A2 USD Ingen 145,45 0,04 0,03 154,52 119,01 - LU0171293334 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Nicholas Little
Nicholas Little

Dokument

Dokument