Aktier

BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 23.aug.2019 USD 163
Basvaluta USD
Fondstart 13.maj.1987
Startdatum 13.maj.1987
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori US Mid-Cap Equity
Jämförelseindex S&P United States MidSmallCap Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,84%
ISIN LU0006061336
Bloomberg, kortnamn MIGSNOI
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL 0938941
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn SPBMIMSUS
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2019
Namn Vikt (%)
FIRSTENERGY CORP 2,82
MARATHON PETROLEUM CORP 2,66
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 2,39
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,37
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,26
Namn Vikt (%)
REGIONS FINANCIAL CORP 2,10
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC 1,96
ARTHUR J GALLAGHER 1,89
WILLIAMS INC 1,87
KEYCORP 1,87
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 USD Ingen 224,57 -1,81 -0,80 239,35 190,90 - LU0006061336 - -
Class D2 USD Ingen 245,06 -1,98 -0,80 259,38 207,30 - LU0341384864 - -
Class I2 EUR Ingen 11,27 -0,06 -0,53 11,81 9,21 - LU1715605785 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 13,30 -0,10 -0,75 14,33 11,39 - LU1023058412 - -
Class A2 EUR Ingen 202,88 -1,16 -0,57 212,77 167,04 - LU0171298648 - -
Class D2 EUR Ingen 221,39 -1,26 -0,57 232,08 181,39 - LU0827887786 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Dokument

Dokument