Aktier

iShares Pacific Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 22.jan.2019 USD 656
Fondstart 01.dec.2005
Startdatum 24.feb.2012
Basvaluta USD
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Pacific ex-Japan Equity
Jämförelseindex MSCI Developed Pacific Ex Japan in EUR Net TR Index
Hemvist Irland
UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,20%
ISIN IE00B56H2V49
Bloomberg, kortnamn BGIPAEI
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B56H2V4
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDDUPXJ
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Riskindikator

Riskindikator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Pacific Index Fund (IE), Inst, per den 31.dec.2018 listad mot 110 Pacific ex-Japan Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2018
Namn Vikt (%)
AIA GROUP LTD 6,45
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,74
BHP GROUP LTD 4,55
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 3,88
CSL LTD 3,78
Namn Vikt (%)
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 3,17
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,97
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,20
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1,99
WOOLWORTHS GROUP LTD 1,74
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Inst EUR Ingen 15,89 -0,10 -0,63 16,56 14,72 15,88 IE00B56H2V49 15,90 -
Inst USD Ingen 16,57 -0,12 -0,70 18,38 15,37 16,56 IE00B1W56S93 16,58 -
Class D USD Ingen 10,56 -0,08 -0,71 11,71 9,79 10,55 IE00BD0NCP86 10,56 -
Flex USD Daglig 16,05 -0,11 -0,70 18,51 15,00 16,04 IE00B0409Z31 16,06 -
Class D EUR Ingen 10,50 -0,07 -0,63 10,95 9,73 10,50 IE00BDRK7R97 10,51 -
Flex EUR Daglig 19,04 -0,12 -0,62 20,46 17,73 19,03 IE00B39J2Z70 19,05 -
Inst USD Daglig 15,86 -0,11 -0,70 18,26 14,71 15,85 IE00B1W56T01 15,87 -
Flex USD Ingen 52,50 -0,37 -0,70 58,18 48,67 52,46 IE0006797348 52,54 -
Flex EUR Ingen 14,72 -0,09 -0,62 15,34 13,63 14,71 IE00B8J31D58 14,73 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument