Obligationer

BGF China Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i CNH.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.aug.2019 RMB 1 354
Basvaluta CNH
Fondstart 11.nov.2011
Startdatum 28.mar.2012
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori RMB Bond
Jämförelseindex 1Y China Household Savings Deposits Rate Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,70%
ISIN LU0719319435
Bloomberg, kortnamn BGRBD2U
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B4KG9Y2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn HSBCALBIN
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF China Bond Fund, Class D2, per den 31.okt.2015 listad mot 88 RMB Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2019
Namn Vikt (%)
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD RegS 3.6 12/31/2049 1,75
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 1,70
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.88 02/09/2028 1,66
SUNRISE (CAYMAN) LTD RegS 5.25 03/11/2024 0,92
CHONGQING INTERNATIONAL LOGISTICS MTN 6.5 09/10/2023 0,84
Namn Vikt (%)
HONGKONG INTERNATIONAL QINGDAO CO RegS 4.25 12/04/2022 0,82
HENAN ENERGY AND CHEMICAL INDUSTRY MTN 7.2 09/06/2021 0,82
SHAANXI PROVINCIAL COMMUNICATION C 6.5 10/23/2023 0,82
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 0,81
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 0,81
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD Ingen 13,39 0,00 0,00 13,85 12,62 - LU0719319435 - -
Class A6 CNH Månatlig 103,82 0,02 0,02 104,77 100,54 - LU1852330734 - -
Class A6 Hedged AUD Månatlig 10,22 0,00 0,00 10,33 9,96 - LU1852331039 - -
Class D3 USD Månatlig 10,16 0,00 0,00 10,71 9,98 - LU0683067952 - -
Class A6 Hedged USD Månatlig 10,26 0,01 0,10 10,35 9,96 - LU1847653141 - -
Class A3 CNH Månatlig 71,48 0,02 0,03 72,10 69,14 - LU0679941160 - -
Class A2 USD Ingen 13,43 0,01 0,07 13,91 12,69 - LU0679941327 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 10,26 0,00 0,00 10,36 10,01 - LU1847653497 - -
Class A6 Hedged HKD - 100,44 0,04 0,04 101,39 99,85 - LU1963769176 - -
Class A6 Hedged EUR Månatlig 9,93 0,00 0,00 10,10 9,83 - LU1847653224 - -
Class A3 USD Månatlig 10,11 0,00 0,00 10,66 9,94 - LU0679941673 - -
Class I2 USD Ingen 16,79 0,00 0,00 17,37 15,81 - LU1588882974 - -
Class A2 CHF Ingen 13,17 0,02 0,15 14,15 12,33 - LU0969580058 - -
Class I2 EUR - 15,13 -0,02 -0,13 15,54 14,86 - LU2011139461 - -
Class A2 CNH Ingen 94,91 0,02 0,02 95,32 87,73 - LU0679940949 - -
Class I6 CNH Månatlig 102,24 0,02 0,02 103,09 100,00 - LU1940842344 - -
Class X2 USD - 10,46 0,00 0,00 10,80 9,82 - LU1733225855 - -
Class D2 CNH Ingen 94,64 0,01 0,01 95,03 87,18 - LU0827885731 - -
Class I3 USD Månatlig 9,82 0,01 0,10 10,34 9,64 - LU1648248299 - -
Class A3 HKD Månatlig 79,30 0,01 0,01 83,61 77,85 - LU0690034276 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Dokument

Dokument