Aktier

BSF Asia Extension Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.jan.2019 USD 149
Basvaluta USD
Fondstart 10.feb.2012
Startdatum 10.feb.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Asia ex Japan Equity
Jämförelseindex MSCI All Country Asia Ex Japan in USD
Hemvist Luxemburg
UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,93%
ISIN LU0678985598
Bloomberg, kortnamn BRAXA2U
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL B3ZNBK1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn GDUECAXJ
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Riskindikator

Riskindikator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BSF Asia Extension Fund, Class A2, per den 31.dec.2018 listad mot 759 Asia ex Japan Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2018
Namn Vikt (%)
NIFT50SUSD 9,33
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,76
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,22
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,67
TENCENT HOLDINGS LTD 3,61
Namn Vikt (%)
CHINA MOBILE LTD 2,95
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL 1,59
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,37
POSCO 1,33
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 USD Ingen 142,79 0,18 0,13 174,93 133,27 - LU0678985598 - -
Class X2 USD Ingen 138,24 0,20 0,14 166,42 128,50 - LU0678987370 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 136,74 0,18 0,13 171,02 128,18 - LU0678985754 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Jeff Shen
Jeff Shen

Dokument

Dokument