Blandfonder

BGF Global Allocation Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Antal utfärdare 736
Fondstorlek (miljoner) per den 29.maj.2020 USD 13 095
Basvaluta USD
Fondstart 03.jan.1997
Valutaserier GBP
Startdatum 30.nov.2005
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori GBP Moderate Allocation
Jämförelseindex S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,78%
ISIN LU0236177068
Bloomberg, kortnamn MGAHGA2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B1RDHX0
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 5 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
MICROSOFT CORP 1,97
AMAZON COM INC 1,92
APPLE INC 1,71
ALPHABET INC CLASS C 1,57
SPDR S&P ETF TRUST 1,30
Namn Vikt (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,09
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A 0,85
COMCAST CORP CLASS A 0,83
SIEMENS N AG 0,78
MASTERCARD INC CLASS A 0,77
per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,83
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,44
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 1,35
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,27
Namn Vikt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 1,02
FNMA 30YR 0,95
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,77
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,76
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,70
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged GBP Ingen 30,13 -0,03 -0,10 31,93 24,78 - LU0236177068 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 39,98 -0,04 -0,10 42,14 32,83 - LU0368231949 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 14,81 -0,01 -0,07 15,61 12,15 - LU0827880690 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,66 -0,01 -0,09 12,26 9,56 - LU0260352280 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 20,59 -0,02 -0,10 21,82 16,89 - LU0525289509 - -
Class A4 USD Årlig 57,98 -0,06 -0,10 60,78 47,51 - LU0724617625 - -
Class A2 HUF Ingen 18 683,00 -200,62 -1,06 19 485,35 15 897,45 - LU0566074125 - -
Class A4 EUR Årlig 52,14 -0,44 -0,84 56,31 43,99 - LU0408221512 - -
Class X4 USD Årlig 12,97 -0,02 -0,15 13,53 10,60 - LU0953392981 - -
Class X2 EUR Ingen 66,41 -0,55 -0,82 71,38 55,85 - LU0984173384 - -
Class I2 EUR Ingen 58,84 -0,50 -0,84 63,38 49,55 - LU1653088838 - -
Class D4 EUR Årlig 52,49 -0,44 -0,83 56,57 44,22 - LU0827880005 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,96 -0,02 -0,11 18,95 14,73 - LU0827880427 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 18,44 -0,02 -0,11 19,60 15,16 - LU0827880187 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 31,89 -0,03 -0,09 33,73 26,19 - LU0827880344 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,96 -0,01 -0,06 17,92 13,93 - LU0480534592 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 34,41 -0,03 -0,09 36,29 28,27 - LU0827880773 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 14,89 -0,01 -0,07 15,69 12,21 - LU0810842038 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 135,55 -0,15 -0,11 141,91 110,83 - LU1062906877 - -
Class A2 USD Ingen 59,64 -0,06 -0,10 62,51 48,87 - LU0072462426 - -
Class D4 GBP Ingen 47,26 -0,30 -0,63 47,56 40,98 - LU1852330908 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 14,23 -0,01 -0,07 14,93 11,65 - LU0788109477 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 36,80 -0,04 -0,11 38,90 30,28 - LU0212925753 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,90 -0,02 -0,14 14,69 11,43 - LU0308772762 - -
Class D2 USD Ingen 65,52 -0,06 -0,09 68,53 53,61 - LU0329592538 - -
Class A2 EUR Ingen 53,63 -0,45 -0,83 57,92 45,24 - LU0171283459 - -
Class D2 EUR Ingen 58,92 -0,49 -0,82 63,50 49,64 - LU0523293024 - -
Class X2 USD Ingen 73,84 -0,07 -0,09 77,03 60,32 - LU0328507826 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,73 -0,02 -0,16 13,42 10,46 - LU0827880260 - -
Class I2 USD Ingen 65,43 -0,07 -0,11 68,40 53,52 - LU0368249560 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1 154,00 -1,00 -0,09 1 207,00 946,00 - LU1445720094 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 40,43 -0,04 -0,10 42,65 33,22 - LU0329591480 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 17,41 -0,02 -0,11 18,55 14,33 - LU0468326631 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 34,19 -0,04 -0,12 36,15 28,13 - LU0240613025 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,01 -0,01 -0,08 12,69 9,88 - LU0343169966 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokument

Dokument