Blandfonder

BGF Global Allocation Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Antal utfärdare 602
Fondstorlek (miljoner) per den 14.nov.2019 USD 14 323
Basvaluta USD
Fondstart 03.jan.1997
Valutaserier EUR
Startdatum 31.jul.2002
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori USD Moderate Allocation
Jämförelseindex 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,77%
ISIN LU0171283459
Bloomberg, kortnamn MERGAAA
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B03TN71
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Global Allocation Fund, Class A2, per den 31.okt.2019 listad mot 734 USD Moderate Allocation fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.okt.2019
Namn Vikt (%)
MICROSOFT CORP 1,86
APPLE INC 1,70
ALPHABET INC CLASS C 1,60
JPMORGAN CHASE & CO 1,19
AMAZON COM INC 1,18
Namn Vikt (%)
RAYTHEON 0,92
COMCAST CORP CLASS A 0,92
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,82
SIEMENS N AG 0,79
ANTHEM INC 0,78
per den 31.okt.2019
Namn Vikt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,42
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 3,27
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,14
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 2,07
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,27
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1,15
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,89
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,74
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0,49
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 EUR Ingen 53,57 0,07 0,13 53,58 45,00 - LU0171283459 - -
Class I2 EUR Ingen 58,47 0,08 0,14 58,48 48,70 - LU1653088838 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 14,70 0,00 0,00 14,77 12,84 - LU0827880690 - -
Class A4 EUR Årlig 52,08 0,07 0,13 52,10 43,93 - LU0408221512 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 39,88 0,01 0,03 40,08 35,45 - LU0368231949 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 17,53 0,01 0,06 17,61 15,44 - LU0468326631 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,05 0,00 0,00 12,11 10,84 - LU0343169966 - -
Class D2 EUR Ingen 58,61 0,08 0,14 58,63 48,91 - LU0523293024 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 20,53 0,01 0,05 20,62 17,82 - LU0525289509 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 31,84 0,01 0,03 32,00 28,12 - LU0827880344 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,84 0,00 0,00 17,92 15,62 - LU0827880427 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,58 0,00 0,00 11,64 10,22 - LU0260352280 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1 140,00 1,00 0,09 1 145,00 1 005,00 - LU1445720094 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 18,49 0,01 0,05 18,57 16,19 - LU0827880187 - -
Class X2 EUR Ingen 65,72 0,09 0,14 65,73 54,38 - LU0984173384 - -
Class I2 USD Ingen 64,32 0,02 0,03 64,61 55,66 - LU0368249560 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 14,76 0,00 0,00 14,83 12,87 - LU0810842038 - -
Class D4 EUR Årlig 52,22 0,08 0,15 52,23 44,07 - LU0827880005 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 133,48 0,07 0,05 134,08 116,57 - LU1062906877 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,91 0,00 0,00 16,99 14,90 - LU0480534592 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 36,90 0,00 0,00 37,09 33,08 - LU0212925753 - -
Class X4 USD Årlig 12,70 0,00 0,00 12,76 11,15 - LU0953392981 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,72 0,00 0,00 12,78 11,37 - LU0827880260 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 34,29 0,01 0,03 34,46 30,87 - LU0240613025 - -
Class A4 USD Årlig 57,30 0,02 0,03 57,56 50,20 - LU0724617625 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 34,36 0,00 0,00 34,53 30,96 - LU0827880773 - -
Class A2 USD Ingen 58,93 0,02 0,03 59,20 51,42 - LU0072462426 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 14,05 0,00 0,00 14,13 12,35 - LU0788109477 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 40,38 0,01 0,02 40,58 35,96 - LU0329591480 - -
Class X2 USD Ingen 72,30 0,03 0,04 72,61 62,14 - LU0328507826 - -
Class A2 HUF Ingen 17 892,59 -19,29 -0,11 17 911,88 14 454,58 - LU0566074125 - -
Class D4 GBP Ingen 44,73 -0,05 -0,11 46,53 39,82 - LU1852330908 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 30,20 0,00 0,00 30,35 26,85 - LU0236177068 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,86 0,00 0,00 13,93 12,18 - LU0308772762 - -
Class D2 USD Ingen 64,48 0,02 0,03 64,77 55,90 - LU0329592538 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokument

Dokument