Obligationer

BGF Euro Corporate Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 23.jan.2019 EUR 2 479
Basvaluta EUR
Fondstart 31.jul.2006
Startdatum 31.jul.2006
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori EUR Corporate Bond
Jämförelseindex ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Hemvist Luxemburg
UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,03%
ISIN LU0162660350
Bloomberg, kortnamn MLCORA1
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL 7588684
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn ER00
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Riskindikator

Riskindikator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Euro Corporate Bond Fund, Class A1, per den 31.dec.2018 listad mot 958 EUR Corporate Bond fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2018
Namn Vikt (%)
HSBC HOLDINGS PLC RegS 1.5 12/04/2024 1,00
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,77
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,75
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.4 01/23/2026 0,70
BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS 3 04/23/2075 0,66
Namn Vikt (%)
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,64
MONDI FINANCE PLC MTN RegS 1.625 04/27/2026 0,63
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS 2 12/01/2029 0,60
CAIXABANK SA MTN RegS 1.125 05/17/2024 0,58
TELEPERFORMANCE RegS 1.875 07/02/2025 0,57
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A1 EUR Daglig 13,33 -0,01 -0,07 13,62 13,22 - LU0162660350 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 9,98 0,00 0,00 10,19 9,89 - LU1502568287 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 10,75 -0,01 -0,09 10,76 10,47 - LU1445718437 - -
Class I2 EUR Ingen 10,76 0,00 0,00 10,86 10,65 - LU1373033965 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,11 -0,01 -0,10 10,25 10,02 - LU1445719757 - -
Class X2 EUR Ingen 18,10 -0,01 -0,06 18,25 17,92 - LU0414062595 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,40 -0,01 -0,10 10,46 10,29 - LU1445719088 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,07 0,00 0,00 10,23 9,98 - LU1445718783 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 9,84 0,00 0,00 10,00 9,75 - LU1760134277 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 10,65 0,00 0,00 10,65 10,41 - LU1445717389 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,96 0,00 0,00 10,16 9,88 - LU1445717629 - -
Class A2 CZK Ingen 421,11 0,94 0,22 429,68 416,40 - LU1791176222 - -
Class D3 EUR Månatlig 13,10 -0,01 -0,08 13,38 12,99 - LU0827877803 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 10,46 0,00 0,00 10,51 10,33 - LU1445719328 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 99,83 -0,04 -0,04 101,50 98,93 - LU1622601463 - -
Class A2 EUR Ingen 16,39 -0,01 -0,06 16,64 16,25 - LU0162658883 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,32 -0,01 -0,10 10,40 10,22 - LU1445718197 - -
Class A3 EUR Månatlig 13,10 0,00 0,00 13,38 12,98 - LU0172394222 - -
Class D2 EUR Ingen 17,09 -0,01 -0,06 17,27 16,93 - LU0368266499 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Dokument

Dokument