Stałodochodowe

BSF Fixed Income Strategies Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

0,05 2,48 2,04 -1,14 -2,80
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-1,06 0,06 0,54 - 0,58
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-2,82 2,49 -2,86 -1,06 0,19 2,72 - 3,02

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 EUR 6 110,615
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 704
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 30-wrz-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 11-mar-2015
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Alt - Long/Short Credit
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,28%
ISIN LU1200840038
Notowania agencji Bloomberg BRFA2RG
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BVW2HR6
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna GBP 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5,13
ITALY (REPUBLIC OF) 4,17
CYPRUS (REPUBLIC OF) 3,84
JAPAN (GOVERNMENT OF) 3,79
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 3,07
Nazwa Waga ( %)
UNITED STATES TREASURY 3,06
INDIA (REPUBLIC OF) 2,10
KFW 2,06
SPAIN (KINGDOM OF) 1,88
SLOVENIA (REPUBLIC OF) 1,51
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 104,59 0,18 0,17 106,24 98,46 - LU1200840038 - -
KLASA A2 HEDGED JPY - 10 012,68 16,89 0,17 10 170,40 9 442,61 - LU1948809105 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 119,18 0,19 0,16 120,89 112,27 - LU0438336264 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 113,23 0,18 0,16 115,09 106,77 - LU0438336694 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 114,18 0,19 0,17 115,49 107,39 - LU1046547540 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Literatura

Literatura