Akcje

BGF Continental European Flexible Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 24-sty-2020 EUR 4 369,064
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2019 43
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 24-lis-1986
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 04-mar-2015
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia FTSE World Europe x UK TR - in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU1196525536
Notowania agencji Bloomberg BGCEA2U
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BW9HK50
Bloomberg Benchmark Ticker FTREERXU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga ( %)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,22
SAP SE 5,55
ASML HOLDING NV 4,90
SAFRAN SA 4,67
SIKA AG 4,21
Nazwa Waga ( %)
DSV PANALPINA A/S 3,96
NOVO NORDISK A/S 3,90
FERRARI NV 3,34
LONZA GROUP AG 3,32
AIRBUS SE 3,19
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 16,03 0,18 1,14 16,04 11,60 - LU1196525536 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 33,33 0,27 0,82 33,48 25,58 - LU0769137737 - -
KLASA D2 EUR Brak dystrybucji 32,85 0,38 1,17 32,87 24,26 - LU0406496546 - -
KLASA D2 HEDGED USD Brak dystrybucji 44,08 0,51 1,17 44,09 31,65 - LU0827876151 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 28,12 0,33 1,19 28,13 21,02 - LU0224105980 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 30,22 0,35 1,17 30,24 22,48 - LU0224105477 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Literatura

Literatura