Akcje

BGF European Equity Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 25-kwi-2019 EUR 1 941,682
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 42
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 03-gru-2010
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 17-gru-2014
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Net TR in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU1153584641
Notowania agencji Bloomberg BGEEA2H
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BTF8BP3
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Equity Income Fund, Class A2 Hedged, as of 31-lip-2018 rated against 228 Other Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 27-cze-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
VINCI SA 4,36
SANOFI SA 4,14
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,11
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,08
SAMPO OYJ 3,93
Nazwa Waga ( %)
SCOR SE 3,92
BOUYGUES SA 3,45
TOTAL SA 3,31
NESTLE SA 3,18
LEG IMMOBILIEN AG 3,17
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 12,79 -0,03 -0,23 12,83 10,92 - LU1153584641 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 18,44 -0,05 -0,27 18,86 15,92 - LU0628612748 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 19,17 -0,05 -0,26 19,52 16,52 - LU0562822386 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Literatura

Literatura